Binomiális véletlenszerű változó: 3 érdekes tény

Binomiális és Poisson valószínűségi változó és tulajdonságai

    Az n ismétléses véletlenszerű kísérlet sikerével és kudarcával foglalkozó valószínűségi változó binomiális valószínűségi változó volt, valószínűségi tömegfüggvényének meghatározása csak a p siker valószínűségével és a q kudarc valószínűségével foglalkozik, a definíció példákkal már láttuk, most, ha megértjük, látjuk az ilyen diszkrét valószínűségi változók néhány tulajdonságát,

A binomiális valószínűségi változó elvárása és varianciája

A binomiális valószínűségi változó elvárása és varianciája n ismétléssel és p a siker valószínűsége

E[X] = np

és Var(X) = np(1-p)

most fontolja meg, hogy e kettőnek a k hatványú valószínűségi változóra vonatkozó elvárását mutassa meg, követve a definícióját valószínűségi tömegfüggvény binomiális valószínűségi változóhoz, mint pl.

Binomiális véletlenszerű változó

ahol Y egy másik binomiális valószínűségi változó n-1 próbával és p a siker valószínűsége, Ha k=1 értéket vesszük, akkor azt kapjuk

E[X] = np

és ha behelyettesítjük k=2-t kapunk

VOLT2] =npE[Y + 1]

=np[(n-1)p + 1]

így könnyen megkapjuk

Var(X)=E[X2] – (E[X])2

=np[(n-1)p + 1] -(np)2

=np(1-p)

Példa: Egy torzítatlan érme esetében végezzük el a 100-szoros feldobás kísérletét, és az ebben az esetben megjelenő farokszámra keressük meg az ilyen kísérlet átlagát, szórását és szórását.

Egy dobás farka a siker valószínűsége p=1/2=0.5

tehát az ilyen kísérlet átlaga az

E[X] = np

mivel a kísérlet binomiális, hiszen csak sikert vagy kudarcot kapunk n számú ismétlésért

tehát mint μ=np

μ=100x(0.5)=50

Hasonlóképpen lesz a szórás és a szórás is

Var(X)= np(1-p)

σ2= np(1-p)

Az érték az lenne

σ2 =(100)(0.5)(0.5)=25

Példa:     Határozza meg a 0.1 csavaros tételből a csavargyártó cégnél a 400-es hibásság valószínűségének átlagát és szórását.

itt n=400, p=0.1, átlag= np=400×0.1=40

óta

σ2= np(1-p)

tehát szórása lesz

Példa: Keresse meg a valószínűség pontosan, kevesebb, mint és legalább 2 siker, ha a binomiális valószínűségi változó átlaga és szórása 4, illetve 2.

Mivel átlag = np = 4

és variancia = np(1-p) = 2,

tehát 4(1-p)=2

(1-p)=1/2

p=1-(1/2)

ezt az értéket az átlaggal megadva azt kapjuk

np = 4

n(1/2)=4

n = 8

pontosan 2 siker valószínűsége lesz

2-nél kisebb a siker valószínűsége

p(X < 2)

=P(0) +P(1) = 8C0 p0q8 + 8C1 p1q7

=(1/256)+8 x (1/2) x (1/2)7 = 9 / 256

Legalább 2 siker valószínűsége

p(X>2)= 1- p(X<2)

=1-P(0) – P(1)= 1-[P(0) + P(1)] =1- (9/256)=247/256

Poisson véletlenszerű változó

    Az X diszkrét valószínűségi változó, amely a 0,1,2…….. értékeket veszi fel, Poisson-féle véletlenszerű változó, feltéve, hogy bármely λ>0 valószínűségi tömegfüggvénye

or

as

Amikor n nagyon nagy, és p siker valószínűsége nagyon kicsi, ebben az esetben a Poisson valószínűségi változó a valószínűségi tömegfüggvényével a binomiális valószínűségi változó közelítése lett a megfelelő pmf értékkel, mivel ebben az esetben a várakozás, amely np, közepes lesz, és ez legyen λ= np .

Példa: Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a könyv minden olyan oldalán van legalább egy gépelési hiba, amelynek Poisson-eloszlása ​​egyetlen oldalra 1/2 átlaggal.

Jelölje a diszkrét X valószínűségi változó az oldalon található hibákat. tehát a Poisson valószínűségi változó valószínűségi tömegfüggvénye a következő

λ = 1/2

Példa: Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a 10 hibás gyártási valószínűségű gép által előállított 0.1 cikkből álló mintában legfeljebb egy hibás cikk található.

Ezt mind a binomiális valószínűségi tömegfüggvénnyel, mind a Poisson valószínűségi tömegfüggvénnyel meg tudjuk oldani, így ezt Poisson segítségével oldjuk meg

A Poisson valószínűségi változó elvárása és varianciája

A Poisson valószínűségi változó elvárása és varianciája n ismétléssel és p a siker valószínűsége

E[X] = np = λ

és a          

Var(X) = np= λ

Az eredmény megjelenítése előtt szem előtt kell tartanunk, hogy a Poisson valószínűségi változó nem más, mint a binomiális valószínűségi változó közelítése, így np= λ most a valószínűségi tömegfüggvény használatával várható

Ez azt jelenti, hogy a Poisson valószínűségi változó matematikai várható értéke megegyezik a paraméterével, hasonlóan a Poisson valószínűségi változó varianciájának és szórásának számításához X négyzetének elvárása szükséges, tehát

A fenti összegzés nyilvánvaló, mivel az összegek közül kettő a várakozás és a valószínűségek összege.

Így a varianciaértéket kapjuk

Var(X) = E[X2] – (E[X])2

így Poisson valószínűségi változó esetén az átlag és a variancia azonos értékű, azaz np paraméterként.

A Poisson valószínűségi változó jó-e a közelítés különböző folyamatok megállapítására, pl.: földrengések számának megállapítása bizonyos időtartamon belül, elektronszám megállapítása egy fix idő alatt a fűtött katódról, a lehetséges halálozások számának megállapítása meghatározott idő alatt, ill. adott éven belüli háborúk stb

Példa : Számítsa ki annak valószínűségét, hogy az összes utasszám két nap alatt kevesebb, mint 2. Ha az 5-ös átlaggal érkező utasok száma Poisson valószínűségi változót követ. átlag=np=5

Ha a két nap alatti utasok számát 2-nél kevesebbre vesszük, akkor az lenne

Első napMásodik napÖsszesen
000
011
101

így a valószínűsége az lesz kombináció ebből a két napból as

=e-10[1+5+5]

=11e-10

= 114.5410-5

= 4.994 * 10-4

Példa: Számítsa ki 4 vagy több hibás kondenzátor valószínűségét egy 100 db-os kondenzátorból, feltéve, hogy a kondenzátorok gyártási hibája 1%.

Itt p=1%=0.01 és n=100*0.01=1

így használhatjuk a Poisson valószínűségi változók valószínűségi tömegfüggvényét PMF

átlag= np = 100*0.01=1

így a 4 vagy több hibás kondenzátor valószínűsége az lesz

=1-[P(0)+P(1)+P(2)+P(3)]

Példa: Ha 0.002 az esélye annak, hogy egy termék gyártási hibás, akkor 10 ilyen terméket tartalmazó csomag esetén mennyi a valószínűsége annak, hogy egy ilyen csomagban nincs hibás, egy hibás és két hibás termék az 50000 XNUMX darabos szállítmányból ugyanazt a terméket tartalmazó csomagok.

Itt egyetlen csomag hiba valószínűségére, azaz p=0.002, n=10

akkor az átlag np=0.002*10= 0.020

minden esetben találunk mint

Binomiális véletlen változó: Példa

A táblázatból tehát jól látható, hogy a nulla, egyes és kettes csomagokban a hibás pengék száma 4900,980,10 lesz.

Következtetés:

   Ebben a cikkben az egyik tulajdonságait tárgyaltuk Binomiális valószínűségi változó, Poisson valószínűségi változó és Random Experiment. Szintén még egy diszkrét valószínűségi változó, a Poisson valószínűségi változó, amelyet a tulajdonságokkal tárgyalunk. A valószínűségi tömegfüggvény eloszlása, a várakozás , a variancia és a szórás példa is a jobb megértés érdekében . A következő cikkekben megpróbálunk néhány diszkrétebb valószínűségi változót lefedni, ha további olvasást szeretne, majd menjen végig Matematika oldal.

Schaum valószínűségi és statisztikai körvonalai

https://en.wikipedia.org/wiki/Probability

Lapozzon a lap tetejére