pszichológia

A LambdaGeeks Pszichológia kategóriája mély betekintést nyújt az emberi elme és viselkedés izgalmas világába. Merüljön el az olyan alapvető részterületeken, mint a klinikai pszichológia, a mentális zavarok megértése és a terápiás beavatkozások. Fedezze fel a Fejlődéspszichológiát, hogy megragadja az emberi növekedési és fejlődési szakaszokat. Vállaljon be a szociálpszichológiába, hogy tanulmányozza az interperszonális és csoportdinamikát. Fedezze fel a kognitív pszichológiát, hogy megismerje az olyan mentális folyamatokat, mint az észlelés, a memória és a problémamegoldás. Fedezze fel a biológiai pszichológiát, hogy megértse az elme és a test kölcsönhatását. Merüljön el az ipari-szervezeti pszichológiában, és fedezze fel az emberi viselkedést munkahelyi környezetben. Erőforrásaink az alapkoncepcióktól a fejlett elméletekig terjednek, segítve a hallgatókat, a szakembereket és a kíváncsi elméket az emberi psziché és interakciók bonyolultságának feltárásában.

Társadalmi dezorganizációs elmélet: A közösségi bűnözés gyökereinek feltárása

A társadalmi dezorganizációs elmélet egy kriminológiai perspektíva, amely meg akarja magyarázni a bûnözés és bûnözés elõfordulását bizonyos körzetekben vagy közösségekben. Ezen elmélet szerint a bűnözés a társadalmi intézmények összeomlásának és a…

Társadalmi dezorganizációs elmélet: A közösségi bűnözés gyökereinek feltárása folytatódik

Társadalmi kontroll: A társadalomban érvényesülő mechanizmusok és hatások feltárása

A társadalmi kontroll azokra a különféle mechanizmusokra és folyamatokra vonatkozik, amelyeken keresztül a társadalmak szabályozzák és fenntartják a rendet közösségeiken belül. Magában foglalja azokat a normákat, szabályokat és elvárásokat, amelyeket az egyéneknek be kell tartaniuk ahhoz, hogy megfeleljenek a társadalmi normáknak. …

Társadalmi kontroll: A társadalomban érvényesülő mechanizmusok és hatások feltárása folytatódik

Elvárások elmélete: A motiváció mögött rejlő pszichológia feltárása

Az elvárások elmélete egy motivációs elmélet, amely azt sugallja, hogy az egyének motiváltak bizonyos cselekvések végrehajtására azon a meggyőződésük alapján, hogy erőfeszítéseik a kívánt eredményekhez vezetnek. Ezen elmélet szerint az emberek akkor motiváltak, ha elhiszik, hogy…

Elvárások elmélete: A motiváció mögött rejlő pszichológia feltárása folytatódik

Példa a pszichoanalitikus elméletre: A tudattalan feltárása a mindennapi életben

A Sigmund Freud által kidolgozott pszichoanalitikus elmélet egy olyan pszichológiai keret, amely a tudattalan elme feltárásával igyekszik megérteni az emberi viselkedést. Ezen elmélet szerint gondolatainkat, érzéseinket és viselkedésünket olyan tudattalan vágyak és konfliktusok befolyásolják, amelyeket…

Példa a pszichoanalitikus elméletre: A tudattalan feltárása a mindennapi életben folytatódik

Társadalmi kognitív elméleti példák: betekintés a mindennapi életbe

Albert Bandura pszichológus által kidolgozott szociális kognitív elmélet a megfigyelésen alapuló tanulás, az önhatékonyság és az önszabályozás szerepét hangsúlyozza az emberi viselkedés alakításában. Ez az elmélet azt sugallja, hogy az egyének azáltal tanulnak, hogy megfigyelnek másokat és utánozzák cselekedeteiket, és hogy hiedelmeik…

Társadalmi kognitív elméleti példák: betekintés a mindennapi életbe folytatódik

Ontológiai vs ismeretelméleti: A filozófia kulcsfontosságú különbségeinek megértése

Bevezetés: A valóság és a tudás természetének megértésében két filozófiai fogalom játszik döntő szerepet: az ontológiai és az episztemológiai. Az ontológia a lét és a létezés tanulmányozásával foglalkozik, a valóság alapvető természetére összpontosítva. Feltárja…

Ontológiai vs ismeretelméleti: A filozófia kulcsfontosságú különbségeinek megértése folytatódik

Ontológiai betekintés: A valóság megértése a WordPress-fejlesztésben

Bevezetés: Az ontológia a filozófiának a létezés és a valóság természetével foglalkozó ága. Kérdéseket tár fel a létezésről, a dolgok létezéséről és a különböző entitások közötti kapcsolatokról. Az ontológiai viták gyakran olyan elvont fogalmakba merülnek bele, mint pl.

Ontológiai betekintés: A valóság megértése a WordPress-fejlesztésben folytatódik

Lapozzon a lap tetejére