Center Tap Transformer: Mi, Miért, Működik, Alkalmazások, Részletes tények

Ez a cikk ismerteti a középső leágazó transzformátort, annak alkatrészeit, működését és egyéb fontos részleteket. A középső csap egy transzformátor, egy ellenállás, egy induktor vagy egy potenciométer közepéből húzott vezeték.

A Center Tap transzformátor szinte ugyanúgy működik, mint egy hagyományos transzformátor. Az egyetlen különbség az, hogy a középső leágazó transzformátor szekunder tekercsében lévő leágazás két részre osztja a transzformátort, így a transzformátor két vonalvégén két külön feszültséget kaphatunk.

Mi az a központi csap transzformátor?

A középső leágazó transzformátor egy olyan eszköz, amely a szekunder tekercsének közepén áthalad. Így a szekunder tekercsben indukált feszültség felét a középső leágazástól bármelyik leágazás végére eljuttathatjuk.

A középső menetes transzformátort „kétfázisú háromvezetékes” transzformátornak is nevezik. Ezek a transzformátorok egyenirányító áramkörökben működnek a legjobban, és csökkentik a műveleteket, mivel két kimeneti ciklust biztosítanak egyetlen bemeneti ciklushoz. Például egy V voltos transzformátor V/2 V-ot mér a középső megérintésével készített két féltekercsében. 

Miért középre csapol egy transzformátort?

A középső leágazó transzformátorok kulcsszerepet játszanak a megszakítás nélküli és egyenletes feszültségben. A megcsapolás segít a feszültség szabályozásában a tekercs fordulatszámának megváltoztatásával. Növelheti vagy csökkentheti a feszültséget, hogy kompenzálja az emelkedést/veszteséget. 

A középső menetes transzformátor elengedhetetlen, mivel a teljes AC bemenetet egyenáramú kimenetté alakítja. A transzformátor szekunder tekercsének középső csapja zárt áramkört generál az AC bemenet első és második felében. Ezért a szekunder középső csapolása fontos a terhelés pozitív félciklusának eléréséhez. 

Központi csap transzformátor működik

A középső menetes transzformátor működési elve megegyezik bármely más transzformátoréval. Amikor a váltakozó áram átfolyik a középső leágazó transzformátor primer tekercsén, mágneses fluxust hoz létre annak magjában.

Amikor a szekunder tekercs közel kerül a primer tekercshez, mágneses fluxus indukál a szekunder tekercsben. Ez azért történik, mert a fluxus átfolyik a vasmagon, és minden váltakozó áramú ciklussal megváltoztatja az irányt. Így a váltakozó áram a szekunder tekercsben kialakított két felén is áthalad és a teljes áramkörre áramlik.

Középcsapos transzformátor alkalmazások

A teljes hullámú egyenirányítók a központi leágazó transzformátorok legjelentősebb alkalmazási területei. A teljes hullámú egyenirányítónak szüksége van az AC jel teljes egyenáramára. A középső leágazó transzformátor ezt úgy teszi, hogy mindkét ciklusban áramot enged.

Más egyenáramú egyenirányító áramkörök középső leágazó transzformátorokat használnak a teljes váltakozó áramú hullámok egyenárammá alakításához. Egy normál transzformátor csak az egyik irányba állítja elő a kimenetet, míg a transzformátor közepén történő megcsapolás mindkét irányú kimenetet biztosítja. A középső leágazás az AC-AC konverziós transzformátoroknál is megfigyelhető.

Középső csap transzformátor diagram

középcsapos transzformátor
Középre csapolt transzformátor diagram

A középső leágazó transzformátorban a szokásos tekercsekkel együtt egy extra vezetéket csatlakoztatnak a szekunder középpontjából. Ez a pont semleges pontként működik, és a szekunder feszültséget két egyenlő felére osztja.

A középcsapos transzformátort úgy tervezték meg, hogy ugyanazzal a csatlakozással két szekunder feszültséget tud előállítani. Két feszültség VS1 és VS2 A középső leágazás által kapott értékek az 1. ábrán láthatók. Ezek a feszültségek arányosak a V primer feszültséggelP és az értékek ugyanazok. Tehát az egyes tekercsek teljesítménye egyenlő.

Középcsapos transzformátor – GYIK

Középső csap transzformátor tekercselés

A középső leágazó transzformátorban a szekunder tekercs ugyanabban az irányban van feltekercselve, mint a primer tekercs, így a szekunder tekercs mindkét feszültsége összeadódik. Az egyenértékű szerkezet a 2. ábrán látható.

Itt az elsődleges tekercs végpontjai P1 és a P2. A szekunder tekercs középpontja az S végek között1 és S2 az S', a középső megérintett pont . Amikor váltakozó feszültséget alkalmazunk P között1 és a P2 , S között feszültség indukálódik1 és S2. Minden féltekercselési feszültség összege a teljes tekercsfeszültség.

Középre menetes transzformátor tekercselés

Delta középső csapos transzformátor

A delta középső leágazó transzformátor vagy egy magas lábú delta transzformátor egy olyan alkatrész, amelyben a szekunder tekercs delta konfigurációban van csatlakoztatva, és középen leágazik. Az egyenértékű áramkör az alábbi képen látható.

Delta Center Tap Transformer
Magas lábú delta transzformátor; A kép forrásai: Wikipedia

Láthatjuk, hogy a delta áramkörben az egyik tekercs középre van csapva. A delta tekercsek feszültségei azonosak. Ezért a feszültségkülönbség a középső menetes tekercs egyik végétől és a másik végpontok bármelyikétől a leágazási pontig a két vége közötti feszültségkülönbség fele, illetve √3/2-e.

Lapozzon a lap tetejére