51 Kritikus digitális elektronikai MCQ versenyvizsgákhoz

1. Hány kimenettel rendelkezik egy teljes összeadó áramkör?

1) Kettő

2) Három

3) Négy

4) Egy

Megoldás: 2) Három

Hogyan működik a teljes összeadó? Ellenőrizze itt!

2. Mi a kifejezés egy fél összeadó összegére, ha a bemenetek A és B?

1) S = A VAGY B

2) S = A ÉS B

3) S = A XNOR B

4) S = A XOR B

Megoldás: 4) A XOR B

3. Mi az összeg(S) kifejezése egy teljes összeadónak, ha a bemenetek A, B és C?

1) S = A VAGY B ÉS C

2) S = A ÉS B VAGY C

3) S = A XNOR B XOR C

4) S = A XOR B XOR C

Megoldás: 4) A XOR B XOR C

4. Mi a bináris összeg eredménye?

 10101 + 1011

Tudja, hogyan kell bináris összeadást végrehajtani a digitális elektronikában? Kattintson a megtudáshoz!

1) 1 0 0 0 0

2) 1 0 1 0 1 0

3) 1 0 0 0 0 0

4) 1 1 1 1 0 0

Megoldás: 3) 1 0 0 0 0 0

5. Az alábbi logikai kapuk közül melyik ad magas kimenetet, ha mindkét bemenet alacsony?

1) NOR kapu

2) NEM kapu

3) NAND kapu

4) A FENTI MINDEN

Megoldás: 4) A FENTI MINDEN

6. Az alábbiak közül melyiket nem tartalmazza az ALU (Aritmetikai logikai egység)?

1) Összeadó

2) Kivonó

3) multiplexer

4) A fentiek egyike sem

Megoldás: 3) Multiplexer

Hogyan működik a multiplexer? Tájékozódjon részletesen!

7. melyik logikai kapu maga egy kombinációs áramkör?

1) XOR

2) NAND

3) NOR

4) NEM

Megoldás: 1) XOR

8. Hány bitből áll a teljes összeadó összege?

1) Négy bit

2) Három bit

3) Két bit

4) Öt bit

Megoldás: 3) Két bit

9. Egy kombinációs áramkör párhuzamosan számítja ki a számtani összeget. Mi az összeadó neve?

1) Szekvenciális összeadó

2) Párhuzamos összeadó

3) Serial Adder

4) 1) és 2)

Megoldás: 2) Párhuzamos összeadó

10. Mi az az elsődleges objektum, amelyre szükség van a VLSI technológiához?

1) NOR kapu

2) NAND kapu

3) Mind az 1) mind a 2)

4) Kaputömb

Megoldás: 4) Kaputömb.

11. Válassza ki, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis!

Nyilatkozat: Egy bináris kivonó készíthető bináris összeadó segítségével.

 1. Igaz
 2. Hamis

Megoldás: (1). Igaz

Hogyan készíthetnek bináris összeadók bináris kivonókat! Kattintson a megtudáshoz!

12. Egy áramkör egyetlen bemenettel rendelkezik, de több kimenetet biztosít. Határozza meg, melyik áramkör lehet az.

1) Multiplexer

2) Demultiplexer

3) Kódoló

4) Mindegyik

Megoldás: 2) Demultiplexer

13. Mit csinál egy multiplexer?

1) Több bemenetet igényel, és egyetlen kimenetet biztosít.

2) Egyetlen kimenetet vesz igénybe, és több kimenetet kínál.

3) Megfordítja a bemenetet.

4) A fentiek egyike sem.

Megoldás: 1) Több bemenetet igényel, és egyetlen kimenetet biztosít.

14. Hány kimenetet ad egy félkivonó?

1) Egy

2) Négy

3) Három

4) Kettő

Megoldás: 4) Kettő

15. Jelölje az adott állítást igaznak vagy hamisnak!

Nyilatkozat: Egy Encoder használható jelátalakítóként. 

 1. Igaz
 2. Hamis

Megoldás: (1). Igaz

16. Hogyan történik a prioritás?

1) Minél alacsonyabb az indexszám, annál magasabb a prioritás.

2) Minél magasabb az alsó index száma, annál alacsonyabb a prioritás.

3) Minél magasabb az indexszám, annál magasabb a prioritás.

4) A fentiek egyike sem.

Megoldás: 3) Minél magasabb az alsó index száma, annál magasabb a prioritás.

17. Ismerje meg a BCD összeadás eredményét!

0110 + 0101

1) 10001

2) 11001

3) 1011

4) 1111

Megoldás: 1) 10001

Mi az a BCD Adder? Tudd meg itt!

18. Találja ki a bináris kivonás eredményét?

1101 - 1011

Tudja, hogyan kell bináris kivonást végrehajtani a digitális elektronikában? Kattintson a megtudáshoz!

1) 10001

2) 0010

3) 1011

4) 0001

Megoldás: 2) 0010

19. Jelölje az adott állítást igaznak vagy hamisnak!

Nyilatkozat: A teljes összeadók és a teljes kivonók logikai kifejezése ugyanaz.

 1. Igaz
 2. Hamis

Megoldás: (1). Igaz

20. Milyen típusú komplementációs módszert alkalmazunk a decimális számrendszerhez?

1) 10-es bók

2) 8-es bók

3) 9-es bók

4) Mind az 1) mind a 3)

Megoldás: 4) 1) és 3)

21. Hány kiválasztási sor lesz, ha a bemenetei a MUX 8 vannak?

1) Egy

2) Négy

3) Három

4) Öt

Megoldás: 3) Három

22. Hány kiválasztási sor lesz, ha a bemenetei a DEMUX 4 vannak?

1) Egy

2) Öt

3) Három

4) Kettő

Megoldás: 1) Kettő

23. Milyen típusú művelet a videoklip rögzítése?

1) Multiplexelés

2) De multiplexelés

3) Kódolás

4) Dekódolás

Megoldás: 3) Kódolás

24. Egy fél bináris összeadót alapkapuk segítségével valósítunk meg. Hány és kapura lesz szükség?

1) Egy

2) Kettő

3) Három

4) Négy

Megoldás: 1) Egy

25. Jelölje az adott állítást igaznak vagy hamisnak!

Nyilatkozat: A multiplexerek nem tudnak logikai függvényeket megvalósítani.

 1. Igaz
 2. Hamis

Megoldás: (2). Hamis

26. Melyik áramkör tudja végrehajtani egy ALU növekményes műveletét?

1) Összeadó

2) Kivonó

3) Mind az 1) mind a 2)

4) Egyik sem

Megoldás: 3) 1) és 2)

27. Jelölje az adott állítást igaznak vagy hamisnak!

Nyilatkozat: Az olyan technológiák, mint a TDM, FDM, CDMA stb., multiplexereket és demultiplexereket használnak.  

 1. Igaz
 2. Hamis

Megoldás: (1). Igaz

28. Egy dekóder kimenete 2n. Hány bemenetet fogyaszt?

1) n

2) 2n

3) 2n – 1

4) n-1

Megoldás: 1) n

29. Milyen típusú alapkapuk a legszükségesebbek Kódolók?

1) VAGY kapuk

2) ÉS kapuk

3) NEM kapuk

4) A fentiek mindegyike

Megoldás: 1) VAGY kapuk

30. Jelölje az adott állítást igaznak vagy hamisnak!

Nyilatkozat: A DTMF a diódaidő multiplexer frekvencia. 

 1. Igaz
 2. Hamis

Megoldás: (2). Hamis. DTMF – DUAL TONE MULTIPLE FRQUENCY.

31. Hány NAND kapura van szükség a legkevesebb félkivonóhoz?

1) Négy

2) Öt

3) Hat

4) Hét

Megoldás: 2) Öt

32. A dekóder négy bemeneti sorral rendelkezik. Hány kimeneti sor lesz?

1) Nyolc

2) Egy

3) Négy

4) Tizenhat

Megoldás: 4) Tizenhat

33. Jelölje az adott állítást igaznak vagy hamisnak!

Nyilatkozat: Egy kódoló több adatbevitelt fogad, és kiválasztott sorokkal egyetlen kimenetté alakítja azokat. 

 1. Igaz
 2. Hamis

Megoldás: (2). Hamis

34. Mi az a min-term?

1) Az összeg szorzata

2) A termék összege

3) A termék terméke

4) Az összeg összege

Megoldás: 1) Az összeg szorzata

35. Keresse meg az a MUX.

1) A digitális elektronikában az analóg-digitális átalakítókban és a digitális-analóg konverterekben használják.

2) Ebben használják egyenirányítók.

3) Ebben használják szűrőket.

4) A fentiek egyike sem igaz.

Megoldás: 1) Az analóg-digitális átalakítókban és a digitális-analóg konverterekben használják a digitális elektronikában.

36. Jelölje az adott állítást igaznak vagy hamisnak!

Nyilatkozat: A Flip Flopban végzett művelet gyorsabb, mint a multiplexerben végzett művelet.

 1. Igaz
 2. Hamis

Megoldás: (2). Hamis

37. Melyik IC működik multiplexerként?

1) 74HA198

2) 74HC150

3) 74CH199

4) 74HC157

Megoldás: 4) 74HC157

38. Melyik IC működik demultiplexerként?

1) 74HC83

2) 74HC38

3) 74CH19

4) 74HC15

Megoldás: 1) 74HC83

39. Melyik IC működik kódolóként?

1) HT85A

2) HT87B

3) HT12E

4) HT74F

Megoldás: 3) HT12E

40. Mi a legalacsonyabb sz. a VAGY kapu szükséges az adott kifejezéshez?

Y = A'B + B'A

1) 1

2) 2

3) 4

4) 5

Megoldás: 1) 1

41. Mi a legalacsonyabb sz. az ÉS kapu szükséges az adott kifejezéshez?

Y = A'B + B'A

1) 1

2) 2

3) 4

4) 5

Megoldás: 2) 2

42. Mi a legalacsonyabb sz. Mennyi NAND kapura van szükség egy inverter készítéséhez?

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

Megoldás: 1) 1

43. Mi a legalacsonyabb sz. A VAGY kapu elkészítéséhez szükséges NOR-kapuk száma?

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

Megoldás: 2) 2

44. Mely kapukat nevezik univerzális kapuknak a digitális elektronikában?

1) VAGY és ÉS

2) NEM és XOR

3) NOR és NAND

4) Mindegyik

Megoldás: 3) NOR és NAND

45. Az alábbiakban egy igazságtáblázatot adunk meg, ahol A és B a megadott bemenetek, és Y-ből veszik a kimenetet. Azonosítsa a logikai kaput.

Digitális elektronikai MCQ táblázat – 1

1) XOR

2) NAND

3) XNOR

4) NOR

Megoldás: 3) XNOR

46. Az alábbiakban egy igazságtáblázatot adunk meg, ahol A és B a megadott bemenetek, és Y-ből veszik a kimenetet, digitális elektronikai áramkörhöz. Azonosítsa a logikai kaput.

Digitális elektronikai MCQ táblázat – 2

1) XOR

2) NAND

3) XNOR

4) NOR

Megoldás: 4) NOR

47. Keresse meg a páratlant a digitális elektronikai áramkörből.

1) MULTIPLEXER

2) FLIP/FLOPS

3) REGISZTRÁCIÓK

4) SZÁMLÁLÓK

Megoldás: 1) MULTIPLEXER

48. Mi a legalacsonyabb sz. of NOT kapu szükséges az adott kifejezéshez?

Y = A'B + B'C + AC

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

Megoldás: 1) 1

49. Találd meg a páratlant.

1) DEMULTIPLEXEREK

2) KÓDOLÓK

3) FÉL HOZZÁADÓK

4) TELJES KIVONÓK

Megoldás: 1) DEMULTIPLEXEREK

50. Az alábbiakban egy igazságtáblázatot adunk meg, ahol A és B a megadott bemenetek, és Y-ből veszik a kimenetet, digitális elektronikához áramkör. Határozza meg a kombinált áramkört.

ABY
LOWLOWLOW
LOWMAGASMAGAS
MAGASLOWMAGAS
LOWLOWLOW
Digitális elektronikai MCQ táblázat – 3

1) KIVONÓ

2) MULTIPLEXER

3) VIPERA

4) Mind az 1) mind a 3)

Megoldás: 4) 1) és 3)

Digitális elektronikai MCQ
Következtetés: Ezekkel végeztünk a kritikus Digital Electronics MCQ-kkal és További információ a Digital Electronics cikkről és a kérdésekre adott válaszokról kattints ide

Lapozzon a lap tetejére