Tartalmaznak-e géneket a kromoszómák: 9 tény, amit tudnod kell

Ebben a cikkben a „Tartalmaznak-e géneket a kromoszómák: 9 tény, amit tudnod kell” témára összpontosítunk, és az ezt alátámasztó tényeket és kijelentéseket soroljuk fel.

A kromoszómák a DNS csomagolt formája, amely géneket képez, és örökletes egységek, amelyek tartalmazzák az élő szervezetet alkotó genetikai információkat és a teljes genomját.

A gén egy alapvető funkcionális öröklődési egység, amely dezoxiribonukleinsavakból (DNS) képződik, és egy kromoszóma több gént tartalmaz, amelyek mindegyike saját funkcióval és információval rendelkezik a fehérjetermeléshez. A gének olyan tulajdonságok vagy jellemzők, amelyeket a szülőktől örökölnek utódaikra, például a kék szem, a nagy homlok stb.  

tartalmaznak-e géneket a kromoszómák
Kromoszómát tartalmazó gén Kép innen Wikimedia

Génszerkezet

A gén szerkezete több speciális szekvenciaelem klasztere, amelyek szabványos módon szerveződnek egy DNS-ben. Ezek a génszekvenciák az élő sejt életének és sorsának információi.

A gének szerkezete három régióból, egy promoter vagy operátor régióból, egy kódoló régióból és egy terminációs szekvenciából áll. Négy, egy gént alkotó nukleotidnak nevezett vegyi anyag: A, T, G és C ismétlődően jelen van egy DNS-szekvenciában.

A DNS kémiai szerkezete Kép ebből Wikipedia

Hány gén található egy kromoszómában?

Egy kromoszóma több ezer gént tartalmaz, amelyek mindegyike olyan információval rendelkezik, amely bizonyos funkciókkal rendelkező fehérjék előállításához szükséges. Köztudott, hogy az emberi genomban körülbelül 30,000 XNUMX gén három fehérjét alkot.

Körülbelül 20,000 22,000-3.0 XNUMX gén található az emberi kromoszómákban, amelyeket fehérjekódoló géneknek is neveznek. A DNS egy nagyon hosszú szerkezet, körülbelül XNUMX m hosszú, és három kémiai egységből áll, egy ribózcukorból, foszfátcsoportból és nukleotidbázisokból (A, T, G és C).

A kromoszómák sok gént tartalmaznak?

Igen, a kromoszómák sok gént tartalmaznak, és a gének DNS-ből állnak, a további DNS pedig „ATGC” betűkből áll, amelyek szervezett módon vannak jelen. Az ATGC ismétlődő szekvenciái a funkcionális fehérjék előállításához szükséges információk.

Összesen hatféle gén létezik, ezek a komplementer gének, a duplikált gének, a polimer gének, a módosító gén, a halálos gének és a mozgatható gének.

Minden kromoszóma tartalmaz géneket?

Igen, egy élő szervezet minden sejtje tartalmaz kromoszómát, amely további több ezer gént tartalmaz. A gének dezoxiribonukleinsavból állnak, szervezett módon tartalmazzák az ATGC ismétlődéseket, egyes gének fehérjéket kódolnak, mások pedig nem.

A gének a fehérjék építőköveiként ismertek, mivel a fehérjetermeléshez szükséges információkat hordozzák. A génekben jelenlévő kódoló szekvenciákat exonoknak, míg a nem kódoló szekvenciákat intronoknak nevezzük.

Hány gén lehet egy kromoszómában?

Az emberi kromoszómán belül körülbelül 25,000 3000 gén található, amelyek fehérjéket kódolnak, és fehérjekódoló géneknek nevezik. A génszám a különböző fajok különböző kromoszómáiban változik, például emberben körülbelül 1 gén van jelen az 2500. kromoszómában, 2 a 1900. kromoszómában, és 4 gén a XNUMX. kromoszómában stb.

Az E. coli baktérium körkörös kromoszómája 5,000 gént hordoz, amelyek fehérjéket kódolnak. Emberben 23 kromoszóma körülbelül 19,000 475 fehérjét kódoló gént hordoz. A „Mycoplasma genitalium” baktérium a legkisebb kromoszómaméretéről ismert, amely körülbelül XNUMX gént tartalmaz.

Mi a különbség a gének és a kromoszómák között?

KromoszómaGén
A kromoszómák a DNS kondenzált formája, amely egy fehérje köré tekeredve.A gének a kromoszómában található kis DNS-szakaszok, amelyeket lókusznak neveznek.
A kromoszóma DNS-ből és fehérjéből áll.Egy gén lehet DNS vagy RNS.
A mutációk nagyon gyakoriak a kromoszómákban, mivel homológ rekombinációban fordulnak elő.A génben a mutációk nem túl gyakran fordulnak elő, és közben előfordulnak DNS replikáció és DNS-károsodás.
A mutáció rendellenességeket okozhat kromoszómaszám és szerkezet zavarok, például deléció, duplikáció, inszerció és géninverzió.A génmutációkban pont- és kereteltolásos mutációk, inszerciók és deléciók fordulnak elő.
A kromoszómák kódoló és nem kódoló géneket egyaránt tartalmaznak.A géneken jelenlévő kódoló szekvenciák exonok, a nem kódoló szekvenciákat pedig intronoknak nevezzük, mindkettő megtalálható a feldolgozatlan fehérjéken.
A kromoszóma és a gén közötti különbség

Melyik kromoszómában van a legkevesebb gén?

Az Y kromoszóma tartalmaz a legkevesebb gén, összesen 200 gén, ebből 70 fehérjét kódoló gén. A legtöbb fehérjét kódoló gén az 1. és a 2. kromoszómában található, összesen 2,058 és 1,309 gént tartalmaznak.  

Tartalmaznak-e a gének dezoxiribonukleinsavat (DNS-t)?

Igen, a gének valóban tartalmaznak DNS-t. A gének teljes egészében DNS-ből állnak, egyesek fehérjéket kódolnak, míg mások nem. A gének különböző méretváltozatokban léteznek, száz bázispártól a 2 millió bázisnál nagyobb méretig.

Minden normális sejt azonos mennyiségű DNS-t tartalmaz a sejtmagban, és nukleáris DNS-nek nevezik. Egy másik típusú DNS található a mitokondriumokban, amely körkörös formában van, és mitokondriális DNS-ként ismert.

A gének tartalmaznak ribonukleinsavat (RNS)?

A fehérjéket kódoló gének a hosszú, kétszálú DNS-ben tekercselt formában vannak jelen, a DNS-ből mRNS képződése során a DNS-génben tárolt információ mRNS-be másolódik, ezt a folyamatot transzkripciónak nevezik.

A transzkripciós folyamat végén a DNS-ből átírt mRNS a transzlációnak nevezett eljárással tovább fordítódik fehérjévé. Emberben a transzkripció a a sejtmag és a transzláció a sejtek citoplazmájában történik.

Következtetés

Befejezésül elmondhatjuk a kromoszómák a sejt fontos alkotóelemei amely a teljes genomot csomagolt formában tartalmazza és szükség esetén feltekercselődik.

Lapozzon a lap tetejére