Párhuzamos ellenállás keresése: Részletes betekintés

Számos technika létezik a párhuzamos ellenállás megtalálására vonatkozóan, amelyeket ebben a cikkben ismertetünk. A soros ellenállásokkal ellentétben a párhuzamosan összekapcsolt ellenállások eltérő ekvivalens ellenállás számítási módszerekkel rendelkeznek.

Tegyük fel, hogy van két R ellenállásunk1 és R2 mint az 1. képen látható. Tudjuk, hogy a teljes áram egy párhuzamos áramkörben = az ágáramok összege. 

Ezért i = V/R1+ V/R2 (A és B potenciálja azonos)

Vagy i = V(1/R1+ 1/R2)

Most a teljes áramerősség i = feszültség / egyenértékű ellenállás = V/Req

Szóval, V/Req = V(1/R1+ 1/R2) és Req =(1/R1+ 1/R2)-1

Hogyan lehet megtalálni a párhuzamos ellenállás-áramkört

Párhuzamos ellenállás keresése – GYIK

Hogyan találhatunk párhuzamos ellenállást n ellenálláshoz?

Az egyenértékű ellenállás kiszámításának módszere kettőnél több ellenállás esetén hasonló. A 2. kép egy áramkört ábrázol, amely n párhuzamosan elhelyezett ellenállásból áll. Keressük ebben az esetben az ekvivalens ellenállást.

Ohm törvényéből tudjuk, 

  1. Mindegyik ág azonos feszültségű = V
  2. Nettó áramerősség I = i1 +i2 +i3 + ……..+ in

Nettó áram = V/R ahol R az egyenértékű ellenállás

Ennélfogva,

Or

Az értékeket az áramköri igény szerint helyettesíthetjük, és megkapjuk a kívánt egyenértékű ellenállást.

Melyek a párhuzamos ellenállás jellemzői?

A párhuzamos ellenállásoknak számos tulajdonságuk van egy áramkörben. A párhuzamos ellenállás legfontosabb jellemzője: – A reciprok ekvivalens ellenállás az összes egyedi reciprok ellenállás összege.

A párhuzamos ellenállás egyéb jellemzői:

  1. Az összes ellenálláson ugyanaz a feszültség, és ez egyenlő a csomóponti feszültséggel
  2. Az ellenállásokon áthaladó áramok a teljes párhuzamos csatlakozáson kívüli nettó áramot összegzik.
  3. Az egyenértékű ellenállás értéke kisebb, mint az áramkörben lévő bármely ellenállás.

Olvass tovább a….Jelenleg ugyanaz, párhuzamosan: teljes körű betekintések és GYIK

Hogyan befolyásolja a párhuzamos ellenállás a feszültséget és az áramerősséget?

Tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy egy párhuzamos áramkörben az ekvivalens ellenállást úgy kapjuk meg, hogy összeadjuk az összes ellenállás inverzét, és ismét megmozgatjuk őket. Ez az ellenállás határozza meg az áramkör áramát.

Tegyük fel, hogy egy elektromos áramkört készítünk az R ellenállások párhuzamos csatlakoztatásávalA és RB V feszültségforrással. A forrásfeszültség megoszlik mindkét ellenálláson, és a feszültségesés mindkettőn V lesz. Áram az R útjánA V/R leszA és Aktuális R útjánA V/R leszB

Olvass tovább a….Ugyanaz a feszültség párhuzamosan: Teljes betekintés és GYIK

Miért kisebb a párhuzamos ellenállás, mint az egyedi ellenállások?

Ezzel párhuzamosan a forrásból áramló töltés, amikor megérkezik a csomópont lehetősége van bármelyik fiókba költözni. Tehát nagyszámú töltés áramlik a forrásból. Ezért az áramerősség növekszik.

Ohm törvényéből tudjuk, hogy V = IR

A feszültség minden párhuzamos ágnál azonos lesz. Ennek megfelelően az áramerősség az ágak növekedésével növekszik (azaz nagyobb ellenállás csatlakoztatása esetén). Az egyetlen módja annak, hogy a feszültség változatlan maradjon, amikor az ellenállás csökken. Ezért csökken az ellenállás.

Olvass tovább…Mi a feszültségesés a párhuzamos áramkörben: Hogyan lehet megtalálni, példaproblémák és részletes tények

Numerikus problémák

Számítsa ki ennek a végtelen létrának az egyenértékű párhuzamos ellenállását, amely a 3. képen látható

Ezért végtelen ellenállás létra, azt mondhatjuk, hogy a P és Q pontok közötti ekvivalens Req ellenállás megegyezik a maradék áramkörével. Ezért Req = 2+ 1|| Req

Szóval,

Vagy

Vagy

A fenti egyenlet megoldásával azt kapjuk,

A negatív mennyiség elhanyagolásával azt mondhatjuk

Ez a szükséges egyenértékű ellenállás.

Ha a 4. képen látható áramkör egyenértékű ellenállása 15 ohm, keresse meg a hiányzó R értéket.

Első lépésben kiszámítjuk a jobb szélső háló egyenértékű ellenállását. Így,

Tehát az áramkör most 4.1 képre redukálódik. Most kiszámoljuk három soros ellenállás következő hálóját.

Most,

Ezután ismét van egy párhuzamos hálónk. Tehát az Req most van

Az utolsó háló egy másik soros kapcsolat, amely R-t adeq as

Ezt megoldva azt kapjuk, hogy R= 10 ohm.

Mekkora lesz az 5. képen látható áramkör egyenértékű Req ellenállása?

A fenti áramkört átrajzolhatjuk az 5. képnek megfelelően. Tehát a jobb szélső hálóhoz Req = 4+6 = 10 ohm. Most 3 ellenállásunk van párhuzamosan a jobb oldali hálóhoz és 2 párhuzamos ellenállásunk az 5.1-ben látható felső hálóhoz.

Egyenértékű ellenállás a megfelelő hálóhoz

A felső háló egyenértékű ellenállása = { 20* 5}/{ 20 + 5} = 4 ohm. Most a rendszert egyszerű soros áramkörré redukáltuk, három 1 ohm, 4 ohm és 6 ohm ellenállással, ahogy az 5.2. Tehát az utolsó Req 1 + 4 + 6 = 11 ohm.

Keresse meg az egyenértékű ellenállást az alábbi áramkörben: VS = 12 V, R1 = 2.5 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 1.5 Ω, R4 = 3 Ω, R5 = 5 Ω, és R6 = 3.25 Ω.

A 6. kép egyszerűsített áramköre a 6.1. Az egyenértékű ellenállást a legbelső hálóból oldjuk meg. Szóval, Req az R-vel való hálóhoz4 és R5 is

Most van R3 és 1.875 ohm soros. Szóval, Req = 1.5+ 1.875 = 3.375 ohm. Ez az ellenállás párhuzamos R-vel2. Tehát most Req = { 2* 3.375}/{ 2 + 3.375} = 1.25 ohm. Végül ezt az ellenállást sorba kapcsoljuk R-vel1 és R6. Ebből adódóan, Req = ( 2.5 + 3.25 + 1.25 ) = 7 ohm. Ez az áramkör egyenértékű ellenállása.

Lapozzon a lap tetejére