IF5 Lewis szerkezet: rajzok, hibridizáció, alak, töltések, párok

IF5 a jód-pentafluorid molekulaképlete. Ez egy színtelen folyadék. Koncentráljunk az IF alakjára5 és néhány fontos pont egy másik szegmensben.

Az IF Lewis-struktúrájában5, öt van fluorok a központi atomot körülvevő egyes kötéssel kapcsolódik az I. A jódatom egy magányos pár, öt fluoratom három magányos párt hordoz. A jód-pentafluorid négyzet alakú piramis geometria, és a hibridizáció sp3d2.

A IF5 egy interhalogén vegyület. Az IF Lewis szerkezete, hibridizációja, formális töltése és alakja5 az alábbiakban mutatjuk be.

Hogyan rajzoljunk Lewis-struktúrát az IF-hez5?

Az IF Lewis szerkezete5 segít a szerkezet meghatározásában, valamint a molekula kötött és nem kötött elektronjainak azonosításában. Kövessünk néhány lépést.

Valance elektron meghatározás

Figyelembe véve az IF-et5 Lewis szerkezet szerint a jód és a fluor atom egyaránt 7 vegyértékelektront tartalmaz. Az IF5 A molekula 5 fluoratomot tartalmaz. A fluor teljes vegyértékelektronja 7×5=35. Az IF vegyértékelektronjainak száma5 35+7=42.

Központi atom azonosítás

Itt az IF esetében5, tekintse a jódot központi atomnak. A legkevésbé elektronegatív atomot kell központi atomnak tekinteni.

Kémiai kötés kialakulása

In IF5, ebben a lépésben a fluor és a jód között kötés jön létre. Kémiai kötés kialakításához tegyünk egyetlen kötést az egyes fluoratomok és a központi jódatom közé. Egyetlen kötés egy elektronpárnak, azaz 2 elektron részvételének felel meg.

Külső atomok teljes oktettje

A külső atomok az IF5 lewisban szerkezetét, azaz a fluor oktetteket ki kell egészíteni a maradék vegyértékelektront magányos párként hozzáadva.

A központi atom teljes oktettje

Végül az IF-ben5 lewis szerkezet, egészítse ki a központi atom jódoktettjét a bal elektronok hozzáadásával.IF5 Lewis szerkezet.

IF5 Lewis szerkezeti rezonancia

A rezonancia fogalma az elektronpárok delokalizációját jelenti. Az az IF részletes ténye5 lewis szerkezet rezonancia beszélgetést mutatunk be az alábbiakban.  

IF5 A lewis szerkezet 6 rezonáló struktúrát mutat. A p(π)-d(π) visszakötés miatt a jód és a fluor között részleges kettős kötési karakterű légtér alakul ki. Az F atom a jód üres d pályájára adja magányos párját, hogy ap(π)-d(π) kötést hozzon létre.

2. ábra – IF5 lewis szerkezeti rezonancia

IF5 Lewis szerkezet alakja

A VSEPR elmélet megmagyarázta, hogy az IF5 AX5E típusú molekula. A = központi atom, X = a központi atomhoz kapcsolódó atomok száma és = magányos párok száma. Menjünk végig a részleteken.

Az IF alakja5 Lewis szerkezete négyzet alakú piramis. De az elektrongeometria oktaéderes; a VSEPR fogalomelmélet magyarázza ezt a jelenséget. Egy axiális hibrid pályán egyetlen elektronpár jelenléte miatt az IF alakja5 A molekula négyzet alakú piramis alakúvá válik.

IF alakja5

IF5 Lewis strukturálja a formális vádakat

Minden atom töltése, valamint a molekula teljes töltése meghatározható formális töltés segítségével. Lássuk a részletes számítást.

IF5 formális díj nulla. Formális töltés = Valance elektronok teljes száma – a nem kötött elektronok száma – (a kötésképzésben részt vevő elektronok 1/2-e).

  • A jód formális töltése IF-ben5 = 7 – 2 – (10/2) = 0
  • A fluoratom (mind az öt) formális töltése az IF-ben5= 7 – 6 – (2/2) = 0

IF5 Lewis szerkezeti szög

A két kovalens kötés között kialakuló szöget kötésszögnek nevezzük. Az IF kötési szöge5 lewis szerkezetét az alábbiakban adjuk meg.

Az IF5-ben lewis szerkezet, a kötési szög 81.90. Az axiális helyzetben lévő magányos elektronpár miatt a taszítás minimális és a kötési szög közel 900.

IF5 Lewis szerkezetű oktett szabály

Ez a szabály megmagyarázza, hogy a stabilitás elérése érdekében egy atom (ionos vagy kovalens) kötést hozhat létre oly módon, hogy a vegyértékhéj nyolc elektront tartalmaz.

Az IF-ben5 molekula, a jód nem engedelmeskedik az oktett szabálynak. Több mint nyolc elektront tart a legkülső pályán. Tizennyolc elektronra van szüksége, hogy kitöltse legkülső héját. A jódnak összesen tizenkét elektronja van, amelyek kötéspárokat és magányos párokat egyaránt tartalmaznak.

A fluor esetében teljesíti az oktett szabályt. A védőhéja hét elektront foglal el. Csak egy elektron szükséges a vegyértékhéj kitöltéséhez.

IF5 Lewis magányos párokat alkot

Az IF-ben5 szerkezete, a jód és a fluor is magányos párokat tartalmaz. Lássuk a részletek számítását.

Az IF-ben5, a jód egy magányos elektronpárt, a fluor pedig három magányos elektronpárt tartalmaz. Magányos pár (nem kötött elektron) = Valance elektronok száma – A kötött elektronok száma.

  • A jódhoz (5 s2 5p5), a jelenlévő magányos elektronpár (7 – 5)= 2 elektron.
  • Fluorhoz (2s2 2p5), a jelenlévő magányos elektronpár (7 – 1) = 6 elektron vagy 3 pár.

IF5 vegyérték elektronok

Az atomok legkülső héjához tartozó elektronokat vegyértékelektronoknak nevezzük. Beszéljünk az IF-ről5 itt.

IF5 összesen 7+35= 42 számú vegyértékelektront hordoz a vegyértékhéjban. Az lF-ben5 molekula, a jód és a fluor egyaránt a periódusos rendszer 17. csoportjába tartozik. Ismeretes, hogy mindkettő hét számú elektront hordoz a vegyértékhéjban.

IF5 hibridizáció

Egy molekula hibridizációjának magyarázatához információval kell rendelkezni a vegyértékelektronokról és lewis pont szerkezet. Az IF rövid magyarázata5 hibridizációt az alábbiakban mutatjuk be.

Az IF-ben5, a központi atom jód hibridizációja sp3d2. A jód hét védőhéjelektronból mindössze ötöt használ fel. Az IF-ben5, a jód öt σ-kötést képez a fluorok összekapcsolására, és egy elektronpár magányos pár marad.

Itt 5 σ-kötés pár + 1 magányos pár = 6, ami azt mutatja, hogy a jódatom az IF-ben5 molekula sp3d2 hibridizálódott. A magányos pár jelen van az axiális pályán.

Az IF hibridizációja5

IF5 használ

IF5 egy sokoldalú molekula. Az IF néhány felhasználási módja5 az alábbiakban mutatjuk be.

  • Jód-pentafluorid (IF5) széles körben használják fluorozószerként a szintetikus kémia szerves intermedierjéhez.
  • IF5 a textil- és bőriparban is széles körben használják víz- és olajlepergető emulziókhoz.
  • Az IF másik használata5 tűzoltó habként használják.

HA5 ionos vagy kovalens?

Az ionos kötés az elektronok teljes átvitelének köszönhető, a kovalens kötés pedig az elektronok megosztásának köszönhető. Lássuk a tényeket.

IF5 kovalens természetű. A kötések kialakulása az elektronok megosztásának köszönhető.

Miért és hogyan HA5 kovalens vegyület?

IF5 kovalens, mivel a jód és a fluor megosztja elektronjait, és kémiai kötést alkot. Köztudott, hogy kovalens kötés jön létre két nemfém között. Egy fém és egy nemfém között ionos kötés jön létre. Itt az IF-ben5 eset I és F is nem fém kategória.

HA5 stabil?

Alapvetően két tényező befolyásolja az IF stabilitását5. IF számára5, az alábbiakban lesz szó róla.

IF5 nem stabil a szterikus zsúfoltság miatt. A gyenge IF kötés kialakulása a gyenge átfedés miatt következik be

Miért és hogyan HA5 instabil?

IF5 instabil, mert az IF kötés kialakulása nem túl erős. Az I és F közötti orbitális átfedés gyenge. A szterikus zsúfoltság egy másik tényező, amely befolyásolja az IF stabilitását5. A jód mérete sokkal nagyobb, és öt fluor veszi körül, ami sztérikus zsúfoltságot okozhat.

Következtetés

Az IF-ben5 a központi jódatom körül 6 elektronpár van. A jód hibridizációja tehát sp3d2. 5 kötéspárt és egy magányos párt tartalmaz, tehát négyzet alakú piramis lesz, hogy minimális legyen a taszítás a magányos pár-kötés pár és a kötéspár-kötés pár között.

Lapozzon a lap tetejére