Állandó feszültség a sorozatban: 3 fontos magyarázat

A soros áramkör minden ellenállásán eltérő feszültség az ellenállás értékétől függően. Tehát a feszültség sorosan nem állandó. Csak azonos értékű ellenállások képesek azonos feszültségesést produkálni.

Az „állandó” szót egy mennyiség állandó értékének megadására használjuk, amely változatlan marad. A feszültség soha nem lehet állandó paraméter egyetlen elektromos áramkörben sem. Minden ellenálláson különböző feszültségesés van soros kombinációban. Ezért a soros áramkörök feszültsége nem azonos és nem állandó. 

Mi az a soros áramkör? Magyarázza meg a soros áramkörök áramát és egyenértékű ellenállását!

Ha egymás után sorba kapcsolunk néhány ellenállást vagy impedancia paramétert, azt soros áramkörnek nevezzük. Soros kombináció esetén az áramkörben mindenhol egyenlő az áram.

Az egyenértékű ellenállás a soros mintában az összes egyedi impedancia összege. A feszültség az összes ellenálláson keresztül leesik a teljes feszültségre. A feszültségesés az áramkör minden alkatrészén eltérő. Ezeket a feszültségeséseket úgy számítjuk ki, hogy a teljes áramot megszorozzuk az ellenállás értékével.

RTudjon meg többet a… soros áramköri funkcióról

Hogyan kell kiszámítani a feszültséget egy soros áramkörben? Magyarázza meg egy számpéldával.

Állandó feszültség a sorozatban - áramkör

A fenti hálózat egy egyszerű soros áramkört ábrázol három 5 ohmos, 10 ohmos és 20 ohmos ellenállással. Célunk, hogy megtaláljuk a rajtuk keresztüli feszültségeséseket. Először megtudjuk az egyenértékű ellenállást.

Az egyenértékű ellenállás R = R1+R2+R3= 5+20+10= 35 ohm

Tehát a teljes áram = a teljes feszültség / az egyenértékű ellenállás = 10/35 = 0.29 amper

Az 5 ohmos ellenálláson keresztüli feszültség = 5*0.29= 1.45 Volt

Az 10 ohmos ellenálláson keresztüli feszültség = 10*0.29= 2.9 Volt

Az 20 ohmos ellenálláson keresztüli feszültség = 20*0.29= 5.8 Volt

Állandó feszültség a sorozatban – GYIK

Hogyan befolyásolja a feszültség a soros áramkörök áramát?

A soros áramkör minden ellenállása ugyanazt az áramot kapja soros kapcsolással. Az ismert ellenállásértékek segítségével kiszámítjuk a feszültségesést rajtuk. 

A soros áramkör több impedanciaelem kötése. Tehát, ha az áramkör bármikor megszakad, az egész áramkör meghibásodik, és nem folyik áram. Nagyon gyakori példa erre a különböző fényerősségű izzók soros csatlakoztatása. Ha folyamatosan adunk hozzá több izzót, a fényerő végül csökken.

Számítsa ki a teljes V feszültséget az alábbi soros áramkörben.

A fent ábrázolt hálózat négy sorba kapcsolt ellenállást mutat. Ismeretlen V feszültségű akkumulátor van az áramkörben. Az áramerősség 0.25 amper. Meg kell találnunk V értékét.

A feszültségesés a 6 ohmos ellenálláson = 6*0.25= 1.5 Volt

A feszültségesés a 8 ohmos ellenálláson = 8*0.25= 2 Volt

A feszültségesés a 10 ohmos ellenálláson = 10*0.25= 2.5 Volt

A feszültségesés a 12 ohmos ellenálláson = 12*0.25= 3 Volt

Ezért az akkumulátor teljes feszültsége = V=1.5+2+2.5+3 = 9 Volt

Mik a soros feszültség alkalmazásai?

A soros és párhuzamos áramkörök az áramkör tervezés építőkövei. Általában számos áramkorlátozó alkalmazáshoz használják, például feszültségosztáshoz, tranzisztor előfeszítéshez stb.

A soros áramkör feszültségének különféle alkalmazásai vannak. A soros feszültség néhány gyakori alkalmazása:

  1. Feszültségosztó áramkörök
  2. TV távirányító elemei
  3. Tűzjelző
  4. Analóg szűrők
  5. Rezonáns áramkörök
  6. Hálózati szűrők
  7. LED-es izzósorok
  8. Gépjárművek belső alkatrészei

Hogyan találhatunk egyedi feszültségeket egy soros áramkörben?

A soros áramkörben lévő ellenállások egyes feszültségeit a teljes áram és az ellenállás értékének szorzatából kapjuk. 

Tegyük fel, hogy van két R ellenállás1 és R2 sorba kapcsolva a V akkumulátorral. Ezért az egyenértékű R ellenálláseq jelentése R1+R2. Tehát a feszültség bármely ellenálláson = az ellenállás értéke x a teljes áramerősség

A feszültség az R-en1 = V1 = VR1 / R1+R2 Volt

A feszültség az R-en2 = V2 = VR2 / R1+R2 Volt

Soros feszültség azonos?

A soros áramkörben a feszültség nem azonos és nem állandó. A feszültségesés az egyes ellenállásokon minden esetben eltérő, kivéve azt az esetet, ahol a soros hálózatban lévő összes ellenállás azonos értékű.

Ha az áramkör ellenállásai azonos értékűek, akkor csak a feszültségesések lesznek azonosak az összes ellenállásnál. Tegyük fel, hogy egy három ellenállást tartalmazó áramkörben az összes ellenállás R ohmos. Az egyenértékű ellenállásérték = R+R+R = 3R. A feszültség bármely ellenálláson = V*R/3R= V/3 volt.

Magyarázza meg a soros feszültséget egy gyakorlati példával!

A soros áramkör egyik nagyon érdekes példája a gyakorlati életben a klasszikus karácsonyfa-világítás. Ebben a világításban sok apró izzó van sorba kötve.

Ezeket az izzókat évek óta használjuk. Láthatjuk, hogy a lámpák egy bizonyos része nem működik. Ez a soros csatlakozásnak köszönhető. A lámpák sok ilyen sorba kapcsolt húr kombinációja. Tehát még ha a hálózat egyik izzója megsérül is, az egész rész leáll.

“Itt a szezon” by DonkerDink licenc alatt van CC BY-NC-ND 2.0
Lapozzon a lap tetejére