A feszültség azonos párhuzamosan: 3 fontos magyarázat

Ez a cikk rávilágít arra, hogy miért azonos a feszültség párhuzamosan. Bármely párhuzamos kombinált áramkörben az akkumulátor feszültségnövelése megegyezik az egyes ágakkal. Ezért mindegyik ellenálláson ugyanazt a feszültségesést kapjuk. Próbáljunk meg egy másik megközelítést a jelenség megértésére.

Tegyük fel, hogy van egy vödörünk, amelynek alsó felületén lyukak vannak. A lyukakon keresztül különböző méretű csöveket helyeznek át. Ezt a tartályt egy csap alá helyezzük, és kinyitjuk a csapot. Amikor a víz megtölti a tartályt, elkezd szivárogni a lyukakon. A víz kezdeti sebessége, amikor elkezd esni a csöveken, minden csőnél azonos. Hasonlóképpen, ha ezt a példányt a feszültséggel hasonlítjuk össze, azt mondhatjuk, hogy a feszültség párhuzamos kapcsolat esetén is azonos.

Ahogyan a lefolyó víz mennyisége a csövek területétől függ, a párhuzamos ágak áramlatai az ellenállás értékektől függenek. 

További információ a Lehet-e negatív feszültség

Mi az a párhuzamos áramkör? Magyarázza meg az áramerősséget és az azzal egyenértékű ellenállást párhuzamos áramkörökben!

A párhuzamos elektromos áramkört úgy határozzuk meg, mint két vagy több ág összekapcsolódását, amely kezdetben megosztja az áramot, majd újra egyesül.

Készíthetünk áramkört sorosan, párhuzamosan vagy a kettő kombinációjával. A párhuzamos áramkörben mindenhol azonos a feszültség mivel az út minden komponense közvetlenül kapcsolódik mind az akkumulátor pozitív, mind a negatív pólusához. Az 1. ábrán jól látható, hogy az A, C és E pontok azonosak, mivel azonos potenciállal rendelkeznek. Hasonlóképpen, a B, D és F pontok is azonos potenciállal rendelkeznek. Tehát a potenciálkülönbség a következő ágak mindegyikében azonos.

Tegyük fel, hogy van egy elektromos áramkörünk, ahol három R ellenállás1 R2 és R3 A tápfeszültséget V-nek vesszük. Most a teljes áramot tekintjük I-nek, az egyes ágáramokat pedig I-nek.1Én2 és én3

Tudjuk, V= Vr1=Vr2=Vr3 és bármely ellenálláson átmenő áram = V/ az ellenállás értéke. 

Ezért a teljes áram I=I1+I2+I3=V/R1+V/R2+V/R3=V(1/R1+ 1 / R2+ 1 / R3)

Ha feltételezzük a egyenértékű ellenállás hogy R legyen, akkor I=V/R

Tehát V/R=V(1/R1+ 1 / R2+ 1 / R3)

Vagy R=1/(1/R1+ 1 / R2+ 1 / R3)

Ezért I=V/(1/R1+ 1 / R2+ 1 / R3)

Ennek az egyenletnek a felhasználásával tovább tudhatjuk az ágáramokat.

A feszültség azonos a párhuzamos áramkörben

Hogyan kell kiszámítani a feszültséget egy párhuzamos áramkörben? Magyarázza meg egy számpéldával.

A 3. ábra egy párhuzamos elektromos hálózatot mutat be, amely néhány ellenállást tartalmaz. Megtanuljuk, hogyan kell kiszámítani a feszültséget az egyes ágak áramaival együtt. 

A fenti hálózatban három 45 ohmos, 90 ohmos és 180 ohmos ellenállás van párhuzamosan. Adott, hogy a hálózaton átfolyó teljes áramerősség 3.5 A. AV Volt tápfeszültség biztosított. Most várhatóan kiszámítjuk a V értékét és a három ágáram értékét.

Nézzük először a hálózat ekvivalens ellenállását a korábban levezetett képletekkel. Így, 

Ezért V=IR = 25.7 x 3.5 = 90 Volt

Most már könnyen megkaphatjuk az egyes ágáramokat, ha a tápfeszültséget elosztjuk a megfelelő ellenálláselemekkel.

I1= V/R1 = 90/45 = 2 amper

I2= V/R2 = 90/90 = 1 amper

I3= V/R3 = 90/180 = 0.5 amper

Ugyanaz a feszültség a párhuzamos GYIK-ben

Melyek a párhuzamos feszültség alkalmazásai?

A párhuzamos áramkörök egyik fő előnye, hogy függetlenül működnek anélkül, hogy a teljes áramkört megzavarnák. Tehát ezek a hálózatok gyakran láthatók különféle alkalmazásokban.

A feszültség néhány párhuzamos alkalmazása magában foglalja:

  • Otthoni elosztó rendszer: Az otthoni huzalozás mindig párhuzamos áramkörökkel történik. Tehát, ha az egyik készülék meghibásodik, az nem károsítja a többi alkatrészt sem. Ha ezt a bekötést sorba kötötték volna, még egy egyszerű rövidzárlat is megszakadt volna a teljes csatlakozásban.
  • Autós kiegészítők: Bár egyes autótartozékok ezt használják soros áramkörök, a fényszórók és néhány egyéb berendezés párhuzamos áramkörben csatlakozik.
  • Mobiltelefon áramkör: A mobiltelefon-áramkör számos területén párhuzamos konfiguráció van. A tápfeszültség IC táplálja a processzort, a memóriát, a kijelzőt, az érzékelőket stb., ami egy nagy párhuzamos áramkört generál.

Miért azonos a feszültség a párhuzamos áramkörökben, de nem sorosan?

Ha alaposan megfigyeljük a párhuzamos áramköröket, azt látjuk, hogy az akkumulátor pozitív pólusa az összes ellenállás pozitív pólusához kapcsolódik. Hasonlóképpen, az akkumulátor negatív pólusa az összes ellenállás negatív pólusához kapcsolódik. Ezért nincs esély a feszültséget megváltoztató extra feszültségesésre. 

A soros hálózatban a tápfeszültség minden alkalommal megoszlik, amikor áthalad az ellenállásokon. Tehát a feszültség nem lehet minden ellenállásos komponensnél azonos.

Fájl: Series and Parallel Circuit.jpg
"Fájl:Series and Parallel Circuit.jpg" by Világossárga farmernadrág licenc alatt van CC BY-SA 4.0

Mi a párhuzamos feszültség hatása?

A feszültség a töltéshordozók egyenletes áramlását eredményezi az áramkörben. 

A feszültség minden párhuzamosan kapcsolt ágnál azonos marad. A gyakorlatban azt látjuk, hogy a párhuzamosan kapcsolt izzók azonos, míg a sorba kapcsolt izzók eltérő fényerőt mutatnak (az ellenállás értékétől függően). 

Hogyan történik a teljes feszültség mérése párhuzamos kapcsolásnál?

A teljes feszültség a párhuzamos kombinációban részt vevő összes ellenállás-feszültség egyszerű összessége.

Csakúgy, ahogy korábban említettük, a teljes feszültséget úgy találhatjuk meg, hogy összeadjuk az összes ellenállás feszültségét. Például három R ellenállásunk van1, R2 és R3 párhuzamosan kapcsolódnak, és a megfelelő feszültségek Vr1, Vr2 és Vr3. Tehát a korábban meghatározott teljes feszültség V leszteljes = Vr1 + Vr2 + Vr3.

A párhuzamos áramkörökben állandó a feszültség?

A feszültségesés egy párhuzamos áramkör minden ellenálláselemén keresztül ugyanaz, de nem állandó.

Az „állandó” szót olyan helyeken használjuk, ahol fix értéket kívánunk megadni. A feszültség soha nem állandó mennyiség a-ban párhuzamos áramkör. Csak a párhuzamosan kapcsolt ellenállásokon belüli feszültségesés mértéke azonos egy adott tápfeszültségnél. Ezt egy másik egyszerű hasonlattal érthetjük meg; egy mezőn lévő két fa magassága azonos lehet a talajszinthez képest, de a magasság nem mondható állandónak.

Lapozzon a lap tetejére