Olvadáspont és sűrűség: 3 tény, amit tudnia kell

Az olvadáspont és a sűrűség egyaránt fontos fizikai tulajdonság, amellyel az anyag rendelkezik. Mindkettő nagy szerepet játszik az anyagok egyikből a másikba való átmenetében. Az olvadáspont és a sűrűség értéke minden objektumnál eltérő, és mindkettő kisebb hatással lehet egymásra.

Mi az Olvadáspont?

Az olvadáspont azon hőmérsékleti pontok tartománya, amelyeken az anyag fázisváltozáson megy keresztül. Részletesebben, ha megpróbáljuk meghatározni az olvadáspontot, akkor azt a hőhőmérsékletként adjuk meg, amelyen az objektumok meghatározott fázisában vannak.

Meg fog változni, és egy rendezetlenebb állapot lesz.

A sűrűség befolyásolja az olvadáspontot?

A sűrűség nem az egyik anyag olvadáspontját befolyásoló fő tényező. Az olvadáspont majdnem megegyezik a hő szublimációjával.

Az anyag sűrűsége és olvadáspontja egymással összefüggésben működik, azaz ha mindkét fizikai tulajdonság nagy értékű, akkor az alacsony reakcióképességet eredményez.

A sűrűbb tárgyak olvadáspontja magasabb?

Egy tárgy sűrűsége vagy az anyag sűrűségének változása köze van az olvadási hőmérséklethez. Ez attól függ, hogy milyen komponensből áll, és azonnali változáshoz vezethet az anyagban, azaz az olvadási hőmérséklet emelkedésével a sűrűség csökken.

Egyes folyadéksűrűségű tárgyakra igaz; ilyen esetekben a nyomásnak van egy bizonyos magas értéke, ami az olvadáspont csökkenéséhez vezet.

Műanyag anyagsűrűség és olvadáspont

Az alábbiakban felsoroljuk a különböző műanyagokat és azok olvadáspontját.

SL.NOMűanyag típusaOlvadáspont-tartomány
1Polipropilén (kopolimer)200-280
2Nejlon 6250-290
3Nejlon 11220-250
4Polipropilén (30% GF)250-290
5PVC – polivinil-klorid160-290
6ABS/PC ötvözet245-265
7Nagy sűrűségű polietilén210-270
8Alacsony sűrűségű polietilén180-240
9Poliészter PBT240-275
10Cellulóz-acetát-butirát170-240

Melyek azok a fontos tényezők, amelyek befolyásolják a szilárd anyag olvadáspontját?

A szilárd anyag olvadáspontját befolyásoló fő tényezők az alábbiak:

 • Az első és legfontosabb tényező a hő hőmérséklete
 • A nyomás egy másik tényező, amely fázisátalakulást eredményez
 • Időbe telik, amíg az olvadáspont bekövetkezik
 • A szilárd anyag sűrűsége
 • Intermolekuláris erők

Hogyan kapcsolódik egymáshoz a sűrűség és az olvadáspont?

A sűrűség és az olvadáspont az intermolekuláris erők révén kapcsolódik egymáshoz. A periódusos rendszerrel együtt megfigyelhetjük, hogy az egyes anyagok sűrűsége csökken, ahogy a táblázat alá megyünk. Ezzel szemben az olvadáspont véletlenszerűen változik egyikről a másikra.

A sűrűség nem a fő befolyásoló tényező, amely megváltoztatja az olvadáspont jellemzőit.

Hogyan befolyásolja a sűrűség és az olvadáspont a reakcióképességet?

Mind a sűrűség, mind az olvadáspont fordítottan arányos a reakciókészséggel. Ha egy anyag sűrűsége és olvadáspontja magas, az alacsony reakcióképességhez vezet.

Ezzel szemben, ha mind a sűrűség, mind az olvadáspont alacsony értékekkel rendelkezik, az nagyobb reakcióképességet eredményez. Az olvadáspont megegyezik a szublimációéval, a sűrűség pedig az ionizációs energiát jelzi.

A sűrűség egyenesen arányos az olvadásponttal?

Bármely tárgy sűrűsége egyenesen arányos az adott anyag olvadáspontjával. Ha bármely anyagnak nagyobb a sűrűsége, akkor magasabb hőmérsékletre van szüksége ahhoz, hogy a nehéz fázisból folyékony fázisba váltson át.

Mivel ezek a fizikai tulajdonságok bizonyos kapcsolatban állnak egymással, arra következtethetünk, hogy a sűrűség és az olvadáspont egyenesen arányos.

Mik a fontos tények az olvadásponttal kapcsolatban?

Az olvadásponttal kapcsolatos fontos tények listája alább található,

 • Ez egy bizonyos hőmérséklet, amelyen az objektum fázisváltozása következik be.
 • Ezen a hőmérsékleten a két érintett fázis (szilárd és folyékony) egyensúlyi ponton lesz.
 • Az anyag hőmérséklete egy bizonyos értékre emelkedik, amíg az alakváltozás meg nem történik.
 • Fontos tényező a tárgy hődühe.
 • A sűrűség fontos tényező, amely az olvadáspont változásával kapcsolatos.

Változik-e a sűrűség az olvadással?

Bármely anyag sűrűsége mindig változik az olvadáspont változásával. Bizonyos folyadékokból vagy szilárd anyagokból álló anyagok sűrűségének kiszámításához néha az olvadáspont tényezőjét használjuk.

Megfigyelhető, hogy több kísérleti meghatározás után az objektum sűrűségének változása látható, ha az olvadáspont 9±1%-os növekedést tapasztal.

A környezetben található összes ásványnak azonos az olvadáspontja?

Nem lehetséges, hogy minden környezetünkben található ásvány azonos olvadáspontú legyen. Például, ha különböző típusú kőzeteket vesszük figyelembe, akkor a kőzet különböző elemekből áll, amelyek meghatározott olvadási hőmérséklettel rendelkeznek; és csak ennek a hőmérsékletnek az elérésekor eltt.

Összetevőitől függően előfordulhatnak alacsony olvadáspontok vagy akár magasabb olvadáspontok is.

Milyen tulajdonságok jellemzik a sűrűséget és az olvadáspontot?

Mind az olvadáspont, mind a sűrűség bármely objektum egy specifikus tulajdonságához tartozik, amelyet fizikai tulajdonságként ismerünk, amely általában mérhető és megfigyelhető mennyiségre vonatkozik. Általában a fizikai tulajdonságot úgy határozzák meg, mint bármely anyag jellegét, amelyet anélkül mérnek, hogy megváltoztatnák annak azonosságát.

Az olvadáspont és a sűrűség mellett számos más fizikai tulajdonság is megtalálható az anyagban.

Néhány fontos tények az olvadáspont és a sűrűség kapcsolatáról

A fontos tények az olvadáspont közötti kapcsolatról és a sűrűség az alábbiakban találhatók;

 • Ha bármely anyag magasabb olvadási hőmérséklettel és sűrűséggel rendelkezik, az a tárgy alacsony reakcióképességét eredményezi.
 • Hasonlóképpen, ha bármely anyag alacsonyabb olvadási hőmérséklettel és sűrűséggel rendelkezik, az a tárgy nagy reakcióképességét eredményezi.
 • A sűrűséget nem tekintik az olvadáspontot meghatározó és befolyásoló fő jellemzőnek.
 • A periódusos rendszerrel együtt megfigyelhetjük, hogy az egyes anyagok sűrűsége csökken, ahogy a táblázat alá megyünk. Ezzel szemben az olvadáspont véletlenszerűen változik egyikről a másikra.
 • Az intermolekuláris vonzerő azok a fő tényezők, amelyek befolyásolják az anyag olvadási hőmérsékletét.
 • Mindkettő együtt adja meg az anyag kémiai reakcióképességének szerkezetét.
 • Mindkettő egy minőségi vezérlő értékét adja, amely meghatározza a reakcióképesség természetét.

Következtetés

Emiatt elmondhatjuk, hogy bizonyos anyagok olvadáspontja vagy olvadáspontja és sűrűségük bizonyos tényezők között összefügg. Egyes esetekben közvetlenül különböznek egymástól. Ezért az olvadáspont és a sűrűség tekinthető fontos fizikai jellemzőnek.

Lapozzon a lap tetejére