Résznév módosító: Múlt, jelen és 9 tény, amit tudnod kell

Itt ismertetjük a melléknév definícióját és módosító funkcióját. A módosítónak bizonyuló múlt és jelen igeneveket részletesen, példákkal magyarázzuk el az olvasók jobb megértése érdekében.

Mi az a participle módosító

Az az ige, amely módosítóként teljesít valamit, hogy módosítson valamit, egy igenév. További információt nyújtanak a mondatban található főnévről vagy névmásokról. Tehát a melléknév egy másik formája a melléknévnek vagy határozószónak.   

Pl.:- A futó sportoló karambolozott egy másik résztvevővel

Itt a futás módosítja az atléta főnevet, így ez egy melléknév ( a főnevet módosító ige akárcsak egy melléknév. )

Annak ellenére, hogy hasonlít a melléknévre, kissé eltér. A melléknév igéből ered míg a melléknév egy szó. De mindkettő minősíti a főnevet vagy névmást.

Pl.:- Az emberek siettek a takarítással, mert ideje volt bezárni a boltot.

Itt sietett módosítja a határozószóként működő tisztítás ige. Tehát ez is melléknév.

A mellékmondat-módosítók szintén nem véges igealakok, ha határozószók szerepéről van szó. Csakúgy, mint egy határozószó, a szófaji módosító is leírhat egy igét. Általában melléknévi módosítókat használnak a melléknévi szerepekben.

Módosíthatják-e a participles a főnevet

A participiumok a valóságban módosítók. Egy létállapotot fejez ki. Mivel a melléknévi igenévek egy melléknév szerepét töltik be, további leírásokat adhat a főnévhez vagy névmáshoz.

Pl.:- A síró gyerek a találkozása során végig zavarta az anyát.

Itt síró egy ige, amely melléknévként működik, és módosítja vagy leírja a főnevet gyermek.

A melléknévi igenévek igealakokból származnak. Vége lehet -ingnek, így jelenvalónévvé válik. A múlttag többnyire –ed, -en, -d, -t, -n vagy –ne végződésű.  

Jelenrésznév-módosító

A –ing végződésű ige jelenlévő igenév. Ha módosítja a főneveket vagy névmásokat, mint egy melléknév, akkor jelenléti igenevmódosító. A jelenlévő igenév helyzete a mondatban többnyire a leíró főnév előtt látható.

Pl.:- Priya egy táncoló babát kapott születésnapi ajándékba.

Itt az ige tánc –inggel végződik, és többet ír le a baba főnévről. Így tánc  jelenlévő igenév módosító.

Ha egy jelenlévő igenév minősít egy adott főnevet vagy névmást, a módosító a főnév elé kerül. Általában ugyanazt a műveletet hajtja végre, mint egy melléknév. Csak a kialakulása különbözik annak ellenére, hogy a funkciója ugyanaz.

Present Participle Post Modifier

Bármi, ami az általa leírt főnév vagy kifejezés után következik, bejegyzésmódosítóként ismert.

Pl.:- A háború idején a bányák dolgozóinak nagyon nehéz dolguk volt.

Itt háborús a módosítója bányák. Ahogy a szót követi bányák, ez egy bejegyzés módosító.

A jelen igenév az általa leírt főnév vagy kifejezés mögé kerül. Ilyen esetekben a főnevek után jelen lévő módosítók utómódosítók. Ebben az esetben a jelenlévő részek utómódosítóként működnek.

Pl.: - A madarak repülése mindig derűs látvány, amely megnyugtatja elménket.

Itt repülő a főnevet módosító jelenidejű igenév madarak. Mivel a repülés a madarak főnevet követi, ez a jelen idejű melléknévi igenév hozzászólás módosító.

Present participle as Adverbial Modifier

Az a módosító, amely határozószóként működik, határozói módosító.

Pl.:-Erősen lélegezve a sportolók befejezték műsorukat.

Itt súlyosan határozói módosító, mivel határozószóként működik, és minősíti az igét légzés.

A jelen igenév olyan cselekvést vagy állapotot mutat, amely majdnem megegyezik a fő igei minősítő cselekvésével. Így a határozószói módosító szerepét betöltő jelenbeli igenév lesz. Mindkét komponens ugyanazt a funkciót látja el.

Pl.:-A katonák lőttek, megsebesítve a rivális ország határsértőit.

Itt sebesülés az a jelenlévő, amely leírást ad az igéhez lőtt határozószómódosítóként jelenvalónévvé téve.

Mutasson példákat a szófaji módosítókra

  • A kutya ugató a szomszéd vadnak tűnt.
  • A nap ragyogó a nap rendkívüli forróságát mutatta.
  • A férfi gyalogos az út szélén fáradtnak érezte magát.
  • A madarak repülő úgy tűnt, hogy az égen kellemes idő van.
  • A csillagok csillogás az égen hűvös hangulatot keltett.
  • A halpiac közelében kóborló macskát a vásárlók elcipelték.
  • A kerékpáros jelöltek teljes hangulatban voltak.
  • A kamrában főző séf teljesen elmerült a munkájában.
  • A matematikát tanuló gyerek túlságosan szorgalmas volt.
  • A süteménysütő pék a tortáiról volt híres.

Múltnév-módosító

A múltbeli igenév a főnév leírását is kiegészíti. De általában ebben a leírásban lesz olyan tapasztaló, akire érzelmek vagy érzelmek hatnak. Leggyakrabban a múlttagok –ed, -en, -d, -t, -n vagy –ne végződnek.

Pl.:-Az intenzív osztályra szállított férfi felépült kritikus állapotából.

Itt kórházba szállították - írja le a férfi. Tehát a –en végződés a kifejezéssel együtt a múlt idejű melléknévi igenév módosító.

Múlttag utómódosító

A múltbeli igenevést egy olyan főnév vagy névmás után kell elhelyezni, amelyre alkalmas. Mivel a főnév után jön, ez egy post módosító. Így a szó múlttaggá válik, amely utómódosítóként funkcionál.

Pl.:-A gyorsan futó kutyát beválogatták a döntőbe.

Itt aki gyorsan futott egy múltbeli igenév kifejezés, amely utómódosítóként működik, mivel a főnevet követi kutya hogy minősíti.

Múltnévi igenév, mint határozói módosító

A múltbeli igenevek inkább melléknévként működnek, mint határozószók. Ha egy múltbeli igenév határozószóként működik az ige módosítására, akkor múltbeli névelővé válik határozói módosítóként. Általában megelőzi mintha or mintha.

Pl.: - Raj mozdulatlanul állt, mintha megbénult volna a hír hallatán.

Itt bénult módosítja az igét állt és azt is megelőzi, mintha. Így bénult a múlt igenév határozói módosítóként.

Jelenrésznév-módosító használata

Ajándék igenév egy főnév módosítására szolgáló igéből képződik vagy névmás. Ugyanazt a műveletet hajtja végre, mint egy melléknév. Hasonló funkcióban is használható, mint a határozói módosító szerepét játszó határozószóé.

Múltnév-módosító használata

A múltbeli igenév módosító módosítja a főnevet a kifejezésben. Többet ad fontos a főnév vagy névmás leírásában. A múlt igenév szavai általában –ed, -en, -n végződnek.

Következtetés

Itt a szófaji módosítók definícióját a részletes út példákkal és részletes magyarázatokkal. A két különböző szófaji módosító, a jelen és a múlt leírása is szerepel példákkal együtt. Magyarázattal adjuk meg a melléknévi igenevek és a melléknévi igenevek funkcióinak hasonlóságát is.

Lapozzon a lap tetejére