Valószínűségi tömegfüggvény: 5 példa

Diszkrét véletlenszerű változó és matematikai elvárás-II

Ahogy már ismerjük a diszkrét valószínűségi változó, ez az a valószínűségi változó, amely megszámlálható számú lehetséges értéket vesz fel egy sorozatban. A diszkrét valószínűségi változókhoz kapcsolódó két fontos fogalom a diszkrét valószínűségi változó valószínűsége és az eloszlásfüggvény. A nevet olyan valószínűségi és eloszlási függvényre korlátozzuk, mint pl.

Valószínűségi tömegfüggvény (pmf)

                A Valószínűségi tömegfüggvény a diszkrét valószínűségi változó valószínűsége, tehát bármely diszkrét valószínűségi változók  x1, x2, x3, x4,……, xk  a megfelelő valószínűségek P(x1), P(x2), P(x3), P(x4)……, P(xk) a megfelelő valószínűségi tömegfüggvények.

Pontosabban X=a esetén P(a)=P(X=a) a pmf

Innentől kezdve használjuk valószínűségi tömegfüggvény diszkrét valószínűségi változókhoz valószínűség. A valószínűség minden valószínűségi jellemzője nyilvánvalóan alkalmazható a valószínűségi tömegfüggvényre, például a pozitivitás és az összes pmf összegzése egy lesz stb.

Kumulatív elosztási függvény (cdf)/elosztási függvény

  A következőképpen definiált eloszlási függvény

F(x)=P(X<=x)

a valószínűségi tömegfüggvénnyel rendelkező diszkrét valószínűségi változó esetében a valószínűségi változó kumulatív eloszlásfüggvénye (cdf).

és a matematikai elvárás ilyen valószínűségi változóra volt

most látjuk a matematikai várakozások néhány eredményét

  1. Ha x1, x2, x3, x4,….. a diszkrét valószínűségi változók megfelelő valószínűséggel P(x1), P(x2), P(x3), P(x4) … a valós értékű g függvényre vonatkozó elvárás ez lesz

Példa: a következő valószínűségi tömegfüggvényekhez keresse meg az E(X3)

valószínűségi tömegfüggvény

Itt a g(X)=X3

Szóval,

E (X3) = (-1)3 <em>0.2 + (0)3</em> 0.5 + (1)3 * 0.3

E (X3) = 0.1

Hasonló módon bármelyik n-edik sorrendre írhatunk

Amit n-edik pillanatként ismerünk.

2. Ha a és b állandók, akkor

E[aX + b]=aE[X] + b

Ezt könnyen megérthetjük így

=aE[X] + b

Variancia az Elvárás tekintetében.

                A μ-vel jelölt átlag esetén a var(X)-vel vagy σ-vel jelölt diszkrét X valószínűségi változó várható szórása

Var(X) =E[(X- μ)2]

és ezt tovább egyszerűsíthetjük, mint

Var(X) =E[(X- μ)2]

= E [X2] – 2μ2 + μ2

= E [X2] – μ2

ez azt jelenti, hogy a varianciát felírhatjuk a valószínűségi változó négyzetének és a valószínűségi változó várható négyzetének különbségeként.

azaz Var (X)= E[X2] – (E[X])2

Példa:  kockadobáskor számítsuk ki a szórást.

Megoldás:  itt tudjuk, hogy mikor dobják a kockakockát, az egyes arcok valószínűségei lesznek

p(1)=p(2)=p(3)=p(4)=p(5)=p(6)=1/6

így a variancia számításához megtaláljuk a valószínűségi változó elvárását és négyzetét as

E[X]=1.(1/6)+2.(1/6)+3.(1/6)+4.(1/6)+5.(1/6)+6.(1/6)=(7/2)

VOLT2] =12.(1/6)+22.(1/6)+32.(1/6)+42.(1/6)+52.(1/6)+62.(1/6) =(1/6)(91)

és éppen az as szórást kaptuk

Var (X) =E[X2] – (E[X])2

so

Var (X)=(91/6) -(7/2)2 = 35/12

Az egyik fontos azonosság a variancia szempontjából is

  1. Az a és b tetszőleges konstansokra van

Var(aX + b) =a2 Var(X)

Ezt könnyen meg tudjuk mutatni

Var(aX + b) =E[(aX+ b -aμ-b)2 ]

=E[a2(X – μ)2]

=a2 E[(X-μ)2]

=a2 Var(X)

Bernoulli Véletlenszerű változó

      James Bernoulli svájci matematikus határozza meg a Bernoulli valószínűségi változó olyan valószínűségi változóként, amelynek sikere vagy kudarca csak két eredménye a véletlenszerű kísérletnek.

azaz Ha az eredmény sikeres X=1

Ha az eredmény hiba X=0

Tehát a Bernoulli valószínűségi változó valószínűségi tömegfüggvénye az

p(0) = P{X=0}=1-p

p(1) =P{X=1}=p

ahol p a siker valószínűsége, 1-p pedig a sikertelenség valószínűsége.

Itt vehetjük az 1-p=q-t is, ahol q a meghibásodás valószínűsége.

Mivel ez a fajta valószínűségi változó nyilvánvalóan diszkrét, ezért ez az egyik diszkrét valószínűségi változó.

Példa: Érme feldobása.

Binomiális véletlenszerű változó

Ha egy véletlenszerű kísérlethez, amelynek csak sikere vagy kudarca van, n kísérletet végzünk, így minden alkalommal vagy sikert, vagy kudarcot kapunk, akkor az ilyen n próba véletlenszerű kísérlet kimenetelét reprezentáló X valószínűségi változót a következőképpen ismerjük: Binomiális valószínűségi változó.

                Más szóval, ha p az egyetlen Bernoulli-próba sikerének valószínűségi tömegfüggvénye, és q=1-p a sikertelenség valószínűsége, akkor az 'x vagy i' esemény bekövetkezésének valószínűsége n kísérletben

or

Példa: Ha hatszor feldobunk két érmét, és a fej megszerzése siker, a fennmaradó esetek pedig kudarcok, akkor annak valószínűsége

hasonló módon kiszámíthatjuk bármely olyan kísérletre.

A Binomiális valószínűségi változó rendelkezik a névvel binomiális mert ez a kiterjesztését jelenti

Ha n=1 helyére tesszük, akkor ez a Bernoulli-féle valószínűségi változó lesz.

Példa: Ha öt érmét dobnánk fel, és a végeredményt függetlenül vesszük, akkor mennyi a valószínűsége annak, hogy a fejek száma megtörténik.

Itt, ha az X valószínűségi változót vesszük a fejek számának, akkor az n=5 binomiális valószínűségi változóhoz fordul, és a siker valószínűsége ½

Tehát a binomiális valószínűségi változó valószínűségi tömegfüggvényét követve megkapjuk

Példa:

Egy bizonyos cégnél a gyártásból 0.01 a hibásodás valószínűsége. A cég a terméket 10 db-os kiszerelésben gyártja és értékesíti, vásárlóinak pénz-visszafizetési garanciát vállal arra, hogy a 1 termékből legfeljebb 10 hibás, tehát az eladott termékcsomag hány százalékát kell a cégnek kicserélnie.

Ha X a hibás termékeket reprezentáló valószínűségi változó, akkor binomiális típusú, n=10 és p=0.01, akkor a csomag visszatérésének valószínűsége

Példa: (szerencsekerék/ szerencsekerék) Egy adott szerencsejátékban a szállodában a játékos az 1-től 6-ig terjedő számok bármelyikére fogad, három kockát dob, és ha a szám megjelenik, a játékos egyszer, kétszer vagy háromszor fogad. a játékos annyi egységet jelent, ha egyszer megjelenik, akkor 1 egységet, ha két kockán, akkor 2 egységet, ha három kockán, akkor 3 egységet, ellenőrizze a valószínűség segítségével, hogy a játék fair-e a játékos számára vagy sem.

Ha feltételezzük, hogy nem lesz tisztességtelen eszköz a kocka és a csalás technikákkal, akkor a kocka kimenetelét függetlenül feltételezve minden kocka sikerének valószínűsége 1/6, és a kudarc

 1-1/6, így ez lesz a binomiális valószínűségi változó példája, ahol n=3

így először kiszámoljuk a nyerési valószínűségeket úgy, hogy x-et rendelünk hozzá a játékosok nyeréséhez

Most, hogy kiszámítsuk a játékot, igazságos-e a játékos számára, vagy sem, kiszámítjuk a valószínűségi változó elvárásait

E[X] = -125+75+30+3/216

= -17/216

Ez azt jelenti, hogy 216 a valószínűsége annak, hogy a játékos elveszíti a játékot, ha 17-szor játszik.

Következtetés:

   Ebben a cikkben a diszkrét valószínűségi változók, a valószínűségi tömegfüggvény és a variancia néhány alapvető tulajdonságát tárgyaltuk. Ezen kívül láttunk néhány diszkrét valószínűségi változót is. A folytonos valószínűségi változó megkezdése előtt igyekszünk lefedni a diszkrét valószínűségi változó összes típusát és tulajdonságait, ha további olvasást szeretne, akkor menjen végig:

Schaum valószínűségi és statisztikai körvonalai

https://en.wikipedia.org/wiki/Probability

További matematikai témákért kérjük, kövesse ez a kapcsolat

Lapozzon a lap tetejére