SeF6 Lewis szerkezet: rajz, hibridizáció, alak, töltések, párosítás és részletes tények

SeF6 Lewis szerkezete szelént (Se) és fluort (F) tartalmaz. Ennek a szerkezetnek, bár nyilvánvaló és megbízható, megvannak a maga anomáliái, amelyeket ebben a cikkben illusztrálunk.

A SeF6 Lewis szerkezete egy szelénatomot foglal magában (atomszám = 34 és elektronkonfiguráció = 2,8,18,6), amelyet hat fluoratom vesz körül (atomszám = 9 és elektronkonfiguráció = 2,7). Az oktett stabilitásának teljessé tétele érdekében a fluor minden elektronon megosztja a szelént. A szelén képes lesz 12 elektron beállítására, mivel kiterjesztett oktettet alkot, ezáltal hipervalens SeF6 Lewis szerkezetet alkot.

Ha a SeF6-ról beszélünk, akkor ez egy szervetlen vegyület, és mérgező, színtelen gáz, visszataszító szaggal. Bár korrozív és veszélyes vegyület, nem sok információ áll rendelkezésre a SeF6-ról. Emellett kereskedelmi felhasználása is nagyon korlátozott. Belélegezve erősen mérgező és veszélyes gáz. Magas hőmérsékletre hevítve mérgező szelén- és fluordőzöket bocsát ki.

A SeF6 hőérzékeny vegyület. Ha edényét hosszú ideig hőnek és tűznek van kitéve, az heves szakadáshoz vagy rakétához vezethet. Ezért megfelelő gondossággal kell kezelni, irányított biztonsági protokollok szerint. A szelén-hexafluorid nem természetes vegyület, hanem mesterségesen szintetizálják. Szerkezeti formájából adódóan koordinációs entitásként vagy kis koordinációs komplexumként is működhet.

Felhasználását és alkalmazását tekintve a SeF6 elektromos szigetelőként működik, és szelén-hidroxid és fluorsav szintézisére, valamint tiszta szelén és nitrogén extrakciójára használják. A szelén-hexafluorid lenyelése a testben a nedvességnek való kitettség következtében elektrolit-egyensúlyzavarhoz vezet. Terhes nőknek és szoptatós anyáknak szigorúan kerülniük kell a SeF6-ot tartalmazó gyógyszereket, még kis mennyiségben is, mivel káros hatással van a csecsemőkre és a szoptatásra.

SeF6 Lewis szerkezete rendellenes viselkedést mutat a szerkezet kialakulása és a molekuláris reprezentáció szempontjából. Ezért fontos a vele kapcsolatos különféle szempontok megvitatása Lewis szerkezete formáció vagy úttörője annak szerkezeti kialakításában. Ezek a szempontok a következők:

sef6 lewis szerkezet

SeF6 Lewis szerkezetű magányos pár

A magányos párok a kémiai kötések kialakulásának szerves részét képezik. Úgy definiálják őket, mint egy vegyértékelektronpárt, amelyet nem osztanak meg, nem adományoznak vagy nem fogadnak el. Nem vesznek részt a kémiai kötések kialakításában, és nem megosztott elektronpárokként vagy nem kötő elektronokként jelölik őket.

SeF összefüggésében6, 6 fluoratom osztozik minden elektronon a központi szelén atommal, hogy teljessé tegye oktett stabilitását. Tehát a szelén központi atomként nem rendelkezik magányos elektronpárral. A másik oldalon 6 meg nem osztott elektron lesz minden fluoratomon. Ez 36 vegyértékelektront hoz létre 6 fluoratomon. Tehát a SeF6-ban Lewis szerkezete, 18 magányos elektronpár létezik.

SeF6 Lewis szerkezetű oktett szabály

Az összes jelenlévő vagy mesterségesen szintetizált elem elemi formájában nem stabil, kivéve a nemesgáz elemeket. Tehát a stabilitás elérése érdekében minden elem megpróbálja elérni a nemesgáz konfigurációjához legközelebb eső elektronikus konfigurációt. A nemesgázok (a He kivételével) 8 vegyértékelektronnal rendelkeznek, és az összes többi elem elektronok megosztásával, megszerzésével és elvesztésével próbálja elérni ezt az oktettet. Így a 2,8,18,32 tökéletes elektronikus konfiguráció elérését oktettszabálynak nevezzük.

De sok elem anomáliája ennek az oktettszabálynak, és stabil. Ezeket páratlan elektronfajtákra, hipervalens fajokra (kevesebb, mint 8 elektronstabilitással) és hipervalens fajokra (8-nál több elektronstabilitással) oszthatjuk fel.

A SeF6 hangsúlyozása Lewis szerkezete akkor a 6 fluoratom követi az oktett szabályt úgy, hogy mindegyik vegyértékelektronját megosztja a szelén 6 vegyértékelektronjával. A szelénatom a SeF6-ban Lewis szerkezete kivételt mutat, és 12 elektront tartalmaz (6 vegyértékelektron fluor és 6 vegyértékelektron saját). Tehát ez egy hipervalens faj, és az üres d-pályák rendelkezésre állása miatt kibővítheti oktettjét.

SeF6 Lewis szerkezet alakja

SeF6 Lewis szerkezete előre jelezhető a VSEPR modellelmélet. Először is fontos tudni a központi atomon lévő vegyértékelektronok számát és a kötésben részt vevő oldalatomok számát. A SeF6 Lewis szerkezetében a Se (központi atom) 6 vegyértékelektront és 6 oldalsó fluoratomot tartalmaz.

Mivel ez egy semleges vegyület, így nem lesz töltések összeadása és kivonása. Most adjuk hozzá a központi atom vegyértékelektronjait és a mellékatomokat, amelyek a SeF12-ban 6-nek bizonyulnak Lewis szerkezete. Most osszuk el 2-vel, hogy megtaláljuk az összes elektronpárt, amelyek befolyásolják az alakzatot, amely 6.

Tehát 6 kötőpár és 0 nem kötő pár van a SeF6-ban Lewis szerkezete ami azt jelenti, hogy oktaéderes elektrongeometriával és alakkal rendelkezik.

SeF6 Lewis szerkezetű formális töltés

A formális töltés egy molekulában lévő atom elektromos töltése. Megmagyarázza az elektromos töltéseloszlást egy molekulában. Ha a formális töltés nulla, akkor ez megerősíti a molekula stabilitását.

A képlet segítségével számítható ki:

FC = VNB/2

Ahol V = az atom vegyértékelektronjainak száma

             N = a nem kötött vegyértékelektronok száma

             B = a megosztott elektronok száma

A SeF6-ban Lewis szerkezete, ki tudjuk számítani a szelén és az egyes fluoratomok formális töltését.

Se FC = 6-0-12/2 = 0

Hasonlóképpen, F FC = 7-6-2/2 = 0

Mindkét esetben a töltések értéke 0, tehát a SeF6 stabil vegyület.

SeF6 Lewis szerkezet hibridizáció

A hibridizáció nagyon fontos fogalom a kémiai kötések kialakításában. Ahogy a neve is sugallja, 2 orbitál keveredése egy új típusú hibridizált pálya létrehozása, amelynek alakja, energiája stb. van. A Se6 esetében Lewis szerkezet a hibridizációra összpontosítva a központi atomé a kulcs.

A hibridizáció meghatározásához fontos figyelni a Se elektronikus konfigurációra, amely [Ar]3d104s24p4. Tehát alapállapotban a szelénnek 2 párosítatlan elektronja van, ami csak 2 kötés kialakulásához vezethet. Amikor a gerjesztett állapotban az elektronok ugrás és mind a 6 vegyértékelektron párosítatlanná válik, és különböző pályákon jelennek meg, amelyek hibridizáción mennek keresztül sp3d2 hibrid pályákat hozva létre.

SeF6 Lewis szerkezeti rezonancia

A rezonancia a kémiában bizonyos molekulák által mutatott tulajdonság, amely az elektronok delokalizációját vagy az elektronok szabad áramlását mutatja, ami többszörös rezonáns struktúrákat eredményez. Egyetlen elektronpár jelenléte és többszörös kötés kialakulása a rezonancia előfeltétele a molekulában.

SeF6 Lewis szerkezete szimmetrikus jellege és többszörös kötés hiánya miatt nem mutatja a rezonancia tulajdonságot. Csak Se-F egyszeres kovalens kötése van, ami lehetetlenné teszi a rezonanciát. Tehát csak 1 szerkezeti ábrázolása van.

A SeF6 minden szempontjának megvitatása után Lewis pontszerkezet, kapcsoljuk össze ezeket a szempontokat, hogy megkapjuk a kívánt szerkezetet:

Hogyan rajzoljunk SeF6 Lewis szerkezetet

Miután végigment minden tulajdonságon a SeF6 Lewis szerkezet megrajzolása egy szelet torta. Mert a SeF6 Lewis szerkezet megrajzolása fontos megszámolni a a vegyértékelektronok teljes száma. Itt a Se-nek 6 vegyértékelektronja van, az F-nek pedig 7 elektronja. Tehát a teljes szám 6 + 7 × 6 = 48 vegyértékelektron.

Kiválasztása a központi atom a SeF6-ban Lewis szerkezete a következő lépés. A központi atom a legkevésbé elektronegatív atom, mivel megosztja elektronsűrűségét az összes többi atommal. Tehát a Se és F közül a Se a legkisebb elektronegativitással rendelkező központi atom.

Most oktett befejezése a következő lépés, ahol minden fluoratom (összesen 6 fluoratom) egyetlen kovalens kötéssel megosztja 1 elektronját a szelénatom 6 vegyértékelektronjával. A fluoratom eléri oktett stabilitását, és a szelénatom immár 12 vegyértékelektronnal rendelkezik. De a d-pályák elérhetősége miatt kiterjesztett oktettet alkothat.

Ezt követően kiszámítva a hivatalos vád az utolsó lépés, amely megerősíti, hogy a rajzolt SeF6 Lewis szerkezete a legjobb és legmegbízhatóbb szerkezet. Itt a Se és F formális töltése 0 lett, ami ugyanezt bizonyítja.

Lewis szerkezete betekintést nyújthat a vegyület számos tulajdonságába. A legfontosabb a polaritás, amelyet a részletes magyarázat:

SeF6 Lewis pontszerkezet: poláris vagy nem poláris

A polaritás az egyik legfontosabb tulajdonság, amelyet a Lewis pontszerkezet. A dipólusmomentum jelenléte és hiánya dönti el, hogy egy vegyület poláris vagy nem poláris. Ettől eltekintve ez függ a geometriától, a kötések dipólusmomentumától és az érintett atomok elektronegativitásától.

A SeF6 összefüggésében van egy Se-F kötés. Ez a kötés a hatalmas, 1.43-as elektronegativitás-különbség miatt poláris. A fluor erősen elektronegatív elemként részleges negatív, a szelén pedig részleges pozitív töltést kap.

De a kötés polaritása nem jelenti azt, hogy a SeF6 Lewis szerkezete poláris. A geometriának is van szerepe. A dipólusmomentum egy vektormennyiség, amely figyeli az elektronsűrűség mozgási irányát. SeF6 Lewis szerkezete az oktaéderes vegyület szimmetrikus, ami az összes nulla dipólusmomentum kioltásához vezet. Ez azt jelenti, hogy a SeF6 nem poláris vegyület.

SeF6 Lewis szerkezet (Kapcsolódó GYIK)

A SeF6 ionos vagy kovalens vegyület? Magyarázd el

A SeF6 egy kovalens vegyület. Könnyen leírható a SeF6-tal Lewis szerkezete amely inkább az elektronok megosztását mutatja, mint az elektronok átvitelét.

A SeF6 nagyon erős vegyület. Hogyan tárolható laboratóriumi körülmények között?

A SeF6 nem kompatibilis vízzel és ammóniával. Ezenkívül az expozíció halálos az idősek és a gyerekek körében. Tehát a tárolása rendkívül fontos. Szorosan lezárt tartályokban, hűvös, szellőző helyen, tűzálló épületben kell tárolni.

Kérjük, kattintson a további információkért is Aszparagin szerkezete és a Hogyan működik a HCL kovalens.

Lapozzon a lap tetejére