Általános Szerződési Feltételek

A Lambda Geeks használati feltételei

Ezek a használati feltételek („használati feltételek”) Ön (ha még nem érte el a törvényes nagykorúságot, „Ön” magában foglalja szüleit vagy törvényes gyámját) és a lambdageeks.com között áll fenn. („lambdageeks”, „mi”, „mi” vagy „mieink”) a lambdageeks webhely (az alábbiakban meghatározott) tekintetében („webhely”). Kérjük, figyelmesen olvassa el őket. Az oldal használatával vagy hozzáférésével, illetve a webhelyen keresztül történő információszolgáltatással Ön elismeri, hogy elolvasta a jelen használati feltételeket, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ezen túlmenően, ha Ön egy adott szolgáltatást használ az oldalon, vagy a webhelyen keresztül éri el, beleegyezik abba, hogy az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó szabályok vagy iránymutatások hatálya alá tartozzon, és az ilyen szabályok vagy iránymutatások hivatkozásként szerepelnek a jelen használati feltételekben. Ha nem ért egyet a jelen használati feltételekkel, vagy nem felel meg a lambdageeks által az oldal használatára és hozzáférésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek, nem léphet be vagy más módon nem használhatja az oldalt.

Hacsak nem látogatja meg a lambdageeks webhelyét, amely kifejezetten másként engedélyezi, (i) 13 év alatti gyermekek nem látogathatják vagy más módon használhatják az oldalt, és (ii) Ön tudomásul veszi, hogy betöltötte a 13. életévét, és ha 18 éven aluliak, szülő vagy törvényes gyám felügyelete mellett használják az oldalt.

Ön elfogadja a lambdageeks adatvédelmi szabályzatának feltételeit ("Adatvédelem“) hivatkozással hivatkozunk rá, amely részletezi, hogy milyen módon használjuk fel az Önhöz tartozó vagy Önhöz kapcsolódó személyes adatokat.

„HELY” MEGHATÁROZOTT

A „Webhely” különböző lambdageeks webhelyeket foglal magában különböző aldomainekben/nyelveken, beleértve korlátozás nélkül az ilyen oldalak összes tartalmát, anyagokat, információkat, irányelveket, módosításokat, frissítéseket, fejlesztéseket, átdolgozásokat, új funkciókat és/vagy új webtulajdonságokat, valamint az összes Webhelyet. az ilyen webhelyeken és weboldalakon keresztül nyújtott szolgáltatások.

JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Ön felelős a jelen Felhasználási feltételek rendszeres áttekintéséért. A lambdageeks-nek joga van, de nem köteles kijavítani a Webhely és a jelen Felhasználási Feltételek bármely részében található hibákat vagy hiányosságokat. A lambdageeks fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, módosítsa, hozzáadja, eltávolítsa vagy megszüntesse a Webhely vagy a jelen Felhasználási feltételek bármely részét, részben vagy egészben. A jelen Felhasználási Feltételek minden módosítása azonnal hatályba lép, amint felkerül a Webhelyre. A jelen Felhasználási Feltételek módosításait követően a Webhely további használata azt jelenti, hogy elfogadja ezeket a változtatásokat.

FELHASZNÁLÁS

Használati korlátozások

Ön beleegyezik abba, hogy a Webhelyet csak az itt meghatározott módon használja. Nem fogsz:

  • Ne továbbítson a Webhelyre olyan tartalmat, vagy bármilyen módon viselkedjen, amely rágalmazó, rágalmazó, obszcén, bigott, gyűlöletkeltő, fajilag sértő, vulgáris, zaklató, lázító, pornográf, erőszakos, profán, fenyegető, pontatlan, megtévesztő vagy jogellenes, vagy olyan magatartást valósíthat meg vagy ösztönözhet, amely bűncselekménynek minősül, polgári jogi felelősséget vonhat maga után, vagy más módon törvénybe ütközik.
  • Bármilyen tömeges kereskedelmi e-mailt, kéretlen e-mailt küldhet, vagy bármilyen felmérést, versenyt, piramisjátékot vagy lánclevelet folytathat vagy továbbíthat bármely félnek. Hamisítson meg vagy töröljön minden szerzői utalást, szerzői jogi megjegyzést vagy jogi vagy egyéb megfelelő megjegyzést, vagy a webhelyen keresztül elért anyagok eredetére vagy forrására vonatkozó védett megjelöléseket vagy címkéket.
  • Másokról információkat, beleértve az e-mail címeket és telefonszámokat, begyűjteni vagy más módon gyűjteni.
  • Bármilyen módon használja a Webhelyet, amely károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti vagy károsíthatja a webhelyet, vagy megzavarhatja bármely más felet a Webhely használatában és élvezetében, beleértve a vírusokat vagy sérült fájlokat tartalmazó fájlok feltöltését.
  • Bármilyen anyag vagy információ megszerzése vagy megkísérlése olyan módon, amelyet nem szándékosan tettek elérhetővé vagy nem biztosítottak a Webhelyen keresztül.
  • Megsért minden vonatkozó törvényt vagy szabályozást, beleértve a szellemi tulajdonra vonatkozó törvényeket vagy rendelkezéseket, vagy megsérti a jelen Felhasználási feltételeket vagy a Webhely bármely irányelvét.
  • Hozzáférhet bármely más felhasználó fiókjához, vagy megkísérelheti elérni az Ön személyazonosságát, vagy hamisan bemutatni vagy megkísérelni a személyazonosságának meghamisítását a Webhely használata során, beleértve a lambdageeks ügynökeként vagy képviselőjeként való megtévesztést, vagy olyan megtévesztést, amely kijelenti vagy utal arra, hogy támogatjuk Önt, termékét vagy tevékenységét.
  • Bármilyen módon használja a Webhelyet, amely veszélyeztetheti egy személy biztonságát vagy egészségét, veszélyeztetheti a közbiztonságot vagy egészséget, veszélyezteti a nemzetbiztonságot, vagy megzavarhatja a bűnüldöző szervek vizsgálatát.

INFORMÁCIÓK NYILVÁNTARTÁSA

Nyilvánosságra hozatal a törvény szerint

A lambdageeks fenntartja magának a jogot, hogy bármikor nyilvánosságra hozzon minden olyan információt, amely bármely vonatkozó törvény, rendelet, jogi eljárás vagy kormányzati kérés teljesítéséhez szükséges, beleértve a személyazonosításra alkalmas adatokat is, vagy bármely információt vagy anyagot szerkeszteni, engedélyezni vagy eltávolítani, teljes egészében vagy részben a lambdageeks kizárólagos belátása szerint.

Helyes személyes adatok megadása

A Webhely használata során meg kell adnia bizonyos információkat, beleértve a korlátozás nélkül a személyazonosításra alkalmas adatokat (együttesen: „Információ”). Ön kijelenti és szavatolja, hogy a lambdageeks számára teljes, valós és pontos Információt ad, és haladéktalanul frissíti ezeket az információkat a Webhelyen, ha ésszerűen szükséges és a Webhely megköveteli.

ANYAGOK

Anyagok licence

Hacsak nem lesz tagja a lambdageeks írói közösségének, a lambdageeks nem tart igényt semmilyen adatra, információra (sem személyes, sem egyébre), megjegyzésekre, javaslatokra, visszajelzésekre vagy egyéb anyagokra, amelyeket Ön a Webhelyen keresztül visz be (együttesen: „Anyagok”). . Azonban bármely Anyag továbbításával, feltöltésével, bevitelével, biztosításával vagy benyújtásával Ön nem kizárólagos, jogdíjmentes, kompenzációmentes, örökre szóló, világméretű, visszavonhatatlan és teljes mértékben allicencbe adható licencet ad a lambdageeksnek és kapcsolt vállalatainak és allicenceinek. Anyagok bármilyen célra a lambdageeks belátása szerint, beleértve korlátozás nélkül az ilyen Anyagok beépítését a webhelyre, és annak megerősítését, hogy az ilyen anyagok nem bizalmasak és nem védettek. Ön ezennel lemond minden jogáról a lambdageeks-szel szembeni bármilyen követelésről, ha az ilyen anyagokkal kapcsolatos tulajdonjogok, a magánélethez és a nyilvánossághoz fűződő jogok, erkölcsi jogok és tulajdonjogok állítólagos vagy tényleges megsértése miatt megsértik.

Felhasználói nyilatkozatok és garanciák

A Webhely használatával vagy hozzáférésével, illetve Anyagainak feltöltésével, bevitelével, biztosításával vagy elküldésével Ön (1) kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szakaszban (Anyagok) megadott licencek megadásához szükséges Anyagainak minden jogát birtokolja vagy más módon ellenőrzi, beleértve, korlátozás nélkül, minden jogot, amely az anyagok beviteléhez vagy benyújtásához szükséges, és minden joggal, hatalommal és felhatalmazással rendelkezik a jelen Felhasználási Feltételek megkötéséhez és az itt foglaltak teljes körű végrehajtásához, (2) kijelenti és szavatolja, hogy Ön használja a Webhelyet , A webhely tartalma és/vagy anyagok nem sértenek és nem sértenek harmadik fél jogait, beleértve, de nem kizárólagosan, harmadik fél szellemi tulajdonjogát, nyilvánossághoz vagy magánélethez való jogát, üzleti titokhoz vagy titoktartáshoz való jogot, vagy szerződéses jogot, vagy megszeg minden más, Önre kötelezett megállapodást vagy bármely törvényt, szabályt vagy rendeletet, (3) kijelenti és szavatolja, hogy betartja az összes vonatkozó törvényt, szerződést és/vagy megállapodást, kizárólagos költségére és felelősségére a Webhely Ön általi használatával vagy hozzáférésével kapcsolatban, és (4) beleegyezik abba, hogy a lambdageeks nem vállal felelősséget Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben az Ön Anyagainak elfogadásáért vagy el nem fogadásáért, illetve az Ön Anyagainak teljes egészében vagy nem törléséért. részben.

Az Ön felelőssége az anyagokért és a lambdageeks megfigyelési jogaiért

Ön felel a saját Anyagáért és az anyagok továbbításának következményeiért. A lambdageeks nem köteles ellenőrizni, hogy Ön vagy bármely más felhasználó használja a Webhelyet. A lambdageeks fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja és figyelemmel kísérje a Webhely használatát, beleértve korlátozás nélkül a Felhasználói azonosító és/vagy jelszó használatát a Webhelyhez való hozzáféréshez, valamint a Webhelyre bevitt vagy felülvizsgált Anyagokhoz, valamint hogy eltávolítson minden Anyagot a webhelyről. belátása. A lambdageeks fenntartja a jogot arra, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül korlátozza vagy megszüntesse az oldalhoz való hozzáférését, beleértve, korlátozás nélkül, az Ön hozzáférését az általa nyújtott szolgáltatások bármelyikéhez vagy összességéhez, vagy a Webhely bármely felhasználói azonosítójának és/vagy jelszavának használatára való képességét, ha úgy gondoljuk, hogy Ön megsértette a jelen Felhasználási feltételeket, vagy valószínűleg megsérti ezeket a Felhasználási feltételeket. A jelen Felhasználási Feltételekből, a Webhelyről vagy annak Ön általi használatából eredő vita esetén az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége a lambdageekekkel szemben, hogy felmondja a jelen Felhasználási feltételeket a Webhely használatának megszüntetésével. A lambdageeks emellett bármikor megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy megszakíthatja a Webhely bármely aspektusát, beleértve a Webhely bármely funkciójának, adatbázisának vagy tartalmának elérhetőségét.

FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK

Nincs bizalom vagy orvosi tanács

Az oldal általános információkat tartalmazhat az egészségügyi állapotokról és az ilyen állapotok kezeléséről. Az ilyen információk nem helyettesítik az orvosi tanácsokat. Az oldalt nem szabad látogatás vagy konzultáció helyett használni, vagy az orvosa vagy más egészségügyi szolgáltató tanácsának megszerzése céljából. Ön tudomásul veszi, hogy a lambdageeks nem vesz részt jogi, orvosi, tanácsadási vagy egyéb szakmai szolgáltatások vagy tanácsok nyújtásában. Javasoljuk, hogy bármilyen helyzettel vagy problémával kapcsolatban haladéktalanul kérjen megfelelő szakmai tanácsot orvosától vagy más egészségügyi szakembertől.

Tartalom foglalás

Minden olyan tartalom, amely sértő, gyűlöletet terjeszt, faji jellegű vagy bármilyen módon sérti bárki véleményét soha ne szórakoztassák. Tartalmainkat moderálva tartjuk, hogy megőrizzük az egyének integritását. Fenntartunk minden jogot az ilyen tartalom elutasítására abban a pillanatban, amikor találkozunk vagy bejelentést kapunk.

A webhely általános információkat és információkat tartalmazhat a technológiai alkalmazások biztonságáról, amelyek pusztán oktatási célokat szolgálnak. A Lambdageeks nem vállal felelősséget az ismeretekkel való visszaélésért vagy félreértelmezésért.

Külső hivatkozások vagy referenciák

Az oldal tartalmazhat hivatkozásokat vagy hivatkozásokat más felek webhelyeire, amelyek csak az Ön kényelmét szolgálják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem lehetünk és nem vállalunk felelősséget az ilyen külső webhelyek (amelyek nem részei a webhelynek) adatvédelmi vagy egyéb gyakorlataiért, és a lambdageeks kifejezetten elhárít minden felelősséget az ilyen webhelyekkel és az azokhoz kapcsolódó webhelyekkel kapcsolatban. A lambdageeks nem támogatja, és nem vállal felelősséget sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen linkelt oldalakon vagy bármely tartalommal, reklámmal, termékkel vagy egyéb információval vagy azokkal kapcsolatban okozott vagy feltételezhetően okozott. egy linkelt webhelyen található hivatkozás. Javasoljuk felhasználóinknak, hogy vegyék ezt fontolóra, ha úgy döntenek, hogy felkeresnek ilyen külső webhelyeket, és olvassák el az egyes ilyen webhelyek vonatkozó adatvédelmi szabályzatát és használati feltételeit.

A nyilatkozatok és a jótállás kizárása

Ön elfogadja, hogy a lambdageeks webhelyet a saját felelősségére használja. A lambdageeks erőfeszítései az oldal módosítására nem tekinthetők e korlátozásoktól való lemondásnak. A lambdageeks webhelyet, beleértve a webhelyen keresztül nyújtott összes tartalmat, információt vagy szolgáltatást, „ahogy van”, minden felhasználó kényelmét szolgálja, az Önnel vagy bármely harmadik féllel szembeni képviselet vagy garancia nélkül, beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciák (1) az eladhatóságra vagy egy meghatározott célra való alkalmasságra, (2) az információs tartalomra vagy pontosságra, (3) a jogsértés hiányára, (4) a csendes élvezetre, (5) a tulajdonjogra, (6) arra, hogy az oldal hibamentesen, időben, biztonságosan vagy megszakítás nélkül fog működni, naprakész és naprakész, és pontosan leírja a lambdageeks termékeit és szolgáltatásait, vagy mentes a vírusoktól vagy más káros összetevőktől, (7) hogy a a webhelyet kijavítjuk, vagy (8) hogy a webhely kompatibilis bármely adott hardver- vagy szoftverplatformmal.

A felelősség kizárása

A lambdageek és tisztviselői, igazgatói, ügynökei, alkalmazottai, licencadói, képviselői, belső működési egységei, leányvállalatai, leányvállalatai, allicencbevevői, szponzorai, jogutódjai és megbízottjai, független szerződő felek és kapcsolódó felek (a lambdageek-ekkel együttesen a „lambdageek” jogalanyok”) felelnek Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben a haszon elvesztése, a használat elvesztése, az adatok elvesztése, az üzletmenet megszakadása, vagy bármely közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy következményes kárért, amely abból ered, vagy bármilyen módon összefügg a lambdageeks webhely használata, vagy annak késése vagy használatának képtelensége, vagy a biztonság bármely olyan megsértése, amely a lambdageeks webhelyen keresztül történő érzékeny információk továbbításával, vagy az oldalon keresztül elérhető bármely információval, termékkel és szolgáltatással kapcsolatos, vagy más módon történik használatából ered, akár szerződésen, jogellenes károkozáson, objektív felelősségen, szabályozáson, általános jogi precedensen vagy máson alapul, még akkor is, ha a lambdageeks-t tájékoztatták a lehetőségről kártérítési kötelezettség, és még akkor is, ha az ilyen károk lambdageeks hanyagságából vagy súlyos gondatlanságából erednek. Mivel egyes államok/joghatóságok nem teszik lehetővé a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre. Ilyen államokban a lambdageeks felelősségét a törvény által megengedett legteljesebb mértékben korlátozzák. További felelősségkizárások jelennek meg a webhely törzsében, és hivatkozásként szerepelnek a jelen dokumentumban. Amennyiben az ilyen felelősségkizárások nagyobb korlátozásokat írnak elő a webhely vagy az ott található anyagok Ön általi használatára vonatkozóan, az ilyen szigorúbb korlátozások érvényesek.

KÁRTÉRÍTÉS

Ön kártalanítja, megvédi (vagy rendezi) és ártalmatlanítja a lambdageeks entitásokat minden követeléstől, cselekménytől, eljárástól, veszteségtől, egyezségtől, ítélettől, felelősségtől, pertől, kártérítéstől, vitától vagy követeléstől, ideértve korlátozás nélkül az egy által kezdeményezett eljárást, vizsgálatot vagy követelést. önszabályozó szervezet, állami vagy szövetségi értékpapír ügynökség vagy jutalék, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és minden egyéb költséget, díjat és kiadást (együttesen: „Követelések”) bármely lambdageeks entitással szemben, a törvény által megengedett legteljesebb mértékben, amely a következőkből ered. vagy (1) az Ön magatartásával, Anyagok biztosításával vagy a Webhely használatával kapcsolatban, vagy az Önön keresztül bármely harmadik fél ilyen cselekményeivel kapcsolatban, (2) egy másik személy vagy fél jogainak megsértésével, (3) bármely rendelkezésre bocsátott anyaggal vagy az Ön által elérhetővé tett, és (4) a jelen Felhasználási Feltételek szerinti kötelezettségeinek Ön általi megsértése vagy megsértése, ideértve korlátozás nélkül a jelen nyilatkozatban foglalt nyilatkozatok és garanciák megsértését. Bármely olyan követeléssel kapcsolatban, amely az Ön fent meghatározott kártalanítási kötelezettségét eredményezheti, a lambdageeks entitásoknak kizárólagos joguk van választásuk szerint védekezni, kompromisszumot kötni és/vagy rendezni a pert, keresetet vagy eljárást, és Önt kötve van az így megvédett per, kereset vagy eljárás, illetve az így létrejött kompromisszum vagy egyezség eldöntése. Az ebben a szakaszban biztosított jogorvoslatok nem zárják ki és nem korlátozzák a lambdageeks entitások számára a jelen szakasz értelmében rendelkezésre álló egyéb jogorvoslati lehetőségeket.

KÜLÖNFÉLE

Nincs közös vállalkozás

Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Feltételek vagy a Webhely Ön általi használata következtében Ön és a lambdageeks között nem áll fenn közös vállalkozás, partnerség, foglalkoztatási vagy ügynöki kapcsolat.

Nincs lemondás

Ha a lambdageeks nem érvényesíti a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését, az nem értelmezhető a lambdageeks azon jogáról való lemondásként vagy korlátozásként, hogy a későbbiekben érvényesítse és kényszerítse az adott rendelkezés vagy a jelen Felhasználási feltételek bármely más rendelkezésének szigorú betartását.

Átruházás

Ön nem ruházhatja át, nem ruházhatja át vagy nem ruházhatja át a jelen Felhasználási feltételeket (törvény alapján vagy más módon) a lambdageeks előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amelyet saját belátása szerint ad meg. A lambdageeks átruházhatja a jelen Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit bármely más félre.

A korlátozások alapokmánya

Bármilyen, a Webhely használatával kapcsolatos kereseti okot a követelés vagy kereseti ok felmerülését követő egy éven belül meg kell kezdeni; ezt követően minden ilyen követelés örökre elévül, tekintet nélkül bármilyen ellentétes jogszabályra.

Megállapodás kötelező

Abban az esetben, ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az a felek eredeti szándékát tükrözze a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, és a jelen Felhasználási feltételek fennmaradó része továbbra is teljes érvényben marad, és hatás.

Nyilatkozatok

A jelen Felhasználási Feltételek értelmében a lambdageek-eknek szóló értesítések csak írásban és személyes kézbesítéssel, nagyobb kereskedelmi gyorsfutárszolgálattal kézbesítve, postai úton, postaköltség vagy díjak előre kifizetve, hitelesített vagy ajánlott levélben, tértivevény kérése esetén elegendőek. lambdageeks, az ilyen értesítések a lambdageeks általi tényleges, megerősített kézhezvétel napjától hatályosak. Az Önhöz intézett értesítések akkor tekintendők hatályosnak, ha azokat az Ön által megadott e-mail-címre, faxon, e-mail címre vagy egyéb elérhetőségre küldik, és a kézhezvétel visszaigazolásakor vagy az elküldésüket követő egy napon tekintik hatályosnak.

Teljes megállapodás

Hacsak nem lesz tagja a lambdageeks írói közösségének, a jelen Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza az Ön és a lambdageeks között létrejött, a Webhellyel kapcsolatos teljes megállapodást. Ez felülír minden korábbi vagy egyidejű kommunikációt és javaslatot, legyen az elektronikus, szóbeli vagy írásbeli, a felhasználó és a lambdageeks között a Webhellyel kapcsolatban. Az itt kifejezetten nem biztosított jogok fenntartva. A jelen Felhasználási feltételek nyomtatott változata és bármely elektronikus formában közölt értesítés ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételekkel elfogadható a jelen Felhasználási feltételeken alapuló vagy azokhoz kapcsolódó bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, mint eredetileg más üzleti dokumentumok és nyilvántartások. nyomtatott formában generálják és karbantartják. A felek kifejezett kívánsága, hogy jelen Felhasználási feltételek és minden kapcsolódó dokumentum angol nyelven készüljön el. A jelen Felhasználási feltételek fejlécei és egyéb feliratai csak kényelmi és tájékoztató jellegűek, és nem használhatók fel a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezésének értelmezésére, értelmezésére vagy érvényesítésére. A jelen Felhasználási feltételek azon feltételei, amelyek a jelen Felhasználási feltételek időtartamán túli kötelezettségeket ruháznak a felekre, a jelen Felhasználási feltételek megszűnését követően is érvényben maradnak. A Lambda Geeks címe:
Lambda Geeks
Pratidhwani, 07-0510. számú helyiség,
Újváros, Rajarhat,
Kolkata, Nyugat-Bengál,
India, Pin – 700161
+91 8106864654 XNUMX XNUMX

A szabályzattal kapcsolatos kérdéseket a következő címre kell irányítani: legal@lambdageeks.com

Lapozzon a lap tetejére