VBScript karakterlánc-függvények – Kiváló útmutató a VBScript oktatóprogramhoz 5

VBScript oktatóanyag – Tartalomjegyzék

VBScript oktatóanyag #1: A VBScript-változók áttekintése 

VBScript oktatóanyag #2: VBScript feltételes utasítások és ciklusok

VBScript oktatóanyag #3: VBScript eljárások

VBScript oktatóanyag #4: VBScript hibakezelés és VBScript végrehajtása

VBScript oktatóanyag #5: VBScript karakterlánc-függvények

V6. BScript oktatóanyag: VBScript dátumfüggvények

VBScript oktatóanyag #7: VBScript időfüggvények

VBScript oktatóanyag #8: VBScript tömbfüggvények

Ebben a VBScript oktatóanyagban a legfontosabb és leggyakrabban használt VBScript karakterlánc-függvényekről fogunk tanulni, beleértve a vbscript InStr, vbscript StrComp, vbscript Mid függvény stb.

VBScript oktatóanyag #5: VBScript karakterlánc-függvények

VBScript karakterlánc-függvények:

A vbscript-ben a string használata során a vbscript karakterlánc-függvényeit használhatjuk fontos karakterlánc-műveletek végrehajtására, mint például keresés, csere, kibontás, hossz lekérése, összehasonlítások stb. A „VBScript String Functions” cikkben elmagyarázzuk a gyakran használt buildeket. -in VBScript karakterlánc függvények példákkal. 

Fontos VBScript karakterlánc-függvények – Összefoglalás: 

 • vbscript SubString – Ez a módszer karakterek kinyerésére szolgál a karakterláncból a megadott feltételek alapján.  
 • vbscript InStr – Keresse meg egy adott kifejezés (első előfordulás) pozícióját egy karakterláncon belül.         
 • vbscript Csere – Cseréljen ki egy részt egy másik karakterláncra.    
 • vbscript Mid – Ez a módszer karakterek kinyerésére szolgál a karakterláncból a megadott feltételek alapján.
 • vbscript Összefűzés – Ez a módszer két vagy több karakterlánc-kifejezés egyesítésére szolgál.
 • vbscript balra – Karakterek kivonása a bal oldalról.
 • vbscript StrComp – Hasonlítsa össze a két karakterláncot.
 • vbscript Trim – Távolítsa el a szóközöket a karakterlánc mindkét oldaláról (eleje és vége).
 • vbscript Ltrim – Ez a módszer egy adott karakterláncból törli a szóközöket a bal oldalon.
 • vbscript Rtrim – Ez a módszer a jobb oldali szóközöket törli egy adott karakterláncból.
 • vbscript UCase – Rejtett karakterek írása nagybetűre.      
 • vbscript LCase – Rejtett karakterek kisbetűvé alakítása.
 • vbscript hossza – Ez a módszer egy adott karakterlánc-kifejezés hosszának megkeresésére és visszaadására szolgál.     
 • vbscript Helyes – Karakterek kivonása a jobb oldalról.          
 • vbscript StrReverse – Egy húr megfordítása.

Fontos VBScript karakterlánc-függvények – Magyarázatok: 

Ebben a részben az összes fontos vbscript karakterlánc-függvényt valós élő példával ismertetjük.

vbscript InStr:

A vbscript instr függvény megkeresi egy adott kifejezés első előfordulásának helyét egy karakterláncon belül, és visszaadja a pozíció értékét.

Syntax: InStr([start,]karakterlánc1,karakterlánc2[,összehasonlítás])

Paraméter leírása:

Start – Ez a paraméter határozza meg a string1 kezdőpontját, ahonnan a keresés vagy a karakterlánc2 első előfordulásának ellenőrzése indul. Ez egy opcionális paraméter. Alapértelmezés szerint, ha nincs megadva semmi, a vbscript az 1. pozícióval kezdődik.

Karakterlánc 1 – Ezt a karakterláncot kell keresni egy másik karakterlánc előfordulásának ellenőrzéséhez.

Karakterlánc 2 – Ez a keresendő karakterlánc kifejezés.

Összehasonlítás – Ez egy opcionális mező, amely a bináris és a szöveges összehasonlítás típusának meghatározására szolgál. Az alapértelmezett érték 0. A lehetséges értékek – 

 • 0 = vbBinaryCompare – Bináris ellenőrzés végrehajtása
 • 1 = vbTextCompare – Szövegellenőrzés végrehajtása

Példa:

A vbscript InStr függvény ezen példájában meg fogjuk találni és kinyomtatni a keresési karakterlánc első előfordulását.

string1 = "aabbccddee"
string2 = "bb"
nPostionOfOccurance = INSTR(1,string1,string2,1)
msgbox "Position of first occurance - " & nPostionOfOccurance
vbscript instr
vbscript karakterlánc függvények – vbscript instr

vbscript karakterlánc Csere:

A vbscript karakterlánc helyettesíti függvény egy karakterlánc megadott részeit egy másik karakterláncra cseréli előre meghatározott számú előfordulás esetén.

Syntax: Csere(főkarakterlánc,karakterlánc keresése,csere:[,kezdőpozíció[,számlálás[,hasonlítás]]])

Paraméter leírása:

főString – Ez a fő karakterlánc, amelyet frissíteni kell a cseréhez.

FindString – Ez a karakterlánc-rész lecserélődik a fő karakterláncban.

replaceWith – Ez a helyettesítő karakterlánc.

StartPos – Ez a paraméter határozza meg a fő karakterlánc kezdőpozícióját, ahonnan a keresés indul. Ez egy opcionális paraméter. Alapértelmezés szerint, ha nincs megadva semmi, a vbscript az 1. pozícióval kezdődik. A kezdőpozíció előtt az összes karakter eltávolításra kerül.

Gróf – Ez egy opcionális paraméter, amely a végrehajtandó helyettesítések számának meghatározására szolgál. A count paraméter alapértelmezett értéke -1, ami azt határozza meg, hogy a végrehajtandó helyettesítések száma nincs korlátozva.

Összehasonlítás – Ez egy opcionális mező, amely a bináris és a szöveges összehasonlítás típusának meghatározására szolgál. Az alapértelmezett érték 0. A lehetséges értékek – 

 • 0 = vbBinaryCompare – Bináris ellenőrzés végrehajtása
 • 1 = vbTextCompare – Szövegellenőrzés végrehajtása

Példa:

A vbscript Replace függvény ezen példájában egy adott karakterlánc összes előfordulását egy másik karakterláncra cseréljük.

mainString = "aa bb cc dd bb ee"
findString = "bb"
replaceWith = "zz"
startPos = 1
updatedString = Replace(mainString,findString,replaceWith,startPos)
msgbox "String after the replacement - " & updatedString 
vbscript csere
vbscript karakterlánc függvények – vbscript csere

vbscript közép:

A vbscript Mid függvény a megadott számú karaktert adja vissza egy karakterláncból.

Syntax: Közép (karakterlánc, kezdőpozíció[,hossz])

Paraméter leírása:

húr – Ebből a karakterláncból a megadott számú karakter lesz kivonatolva.

startPos – Meghatározza a kinyerni kívánt karakterek kezdőpozícióját.

hossz – Ez egy opcionális mező, amely meghatározza a kivonatolt szöveg hosszát. Ha a paraméter nincs megadva, a vbscript mid függvény a teljes karakterláncot kibontja a kezdőpozíció után.

Példa:

A vbscript Mid függvénynek ebben a példájában három hosszúságú karaktereket fogunk kivonni a 4. pozícióból.

source_string = "aaabbbcccddd"
startPos = 4
length = 3
captured_string = Mid(source_string,startPos,length)
msgbox "Extracted string of length 3 from position 4 is - " & captured_string
vbscript mid
vbscript karakterlánc függvények – vbscript mid

vbscript részkarakterlánc:

A név részkarakterlánchoz nincs konkrét metódus. De a java substring metódushoz hasonlóan használhatjuk a vbscript Mid függvényt is. 

vbscript karakterlánc összefűzése:

A vbscript karakterlánc-összefűzési operátor két vagy több karakterlánc hozzáadására/betonozására szolgál. A vbscript karakterlánc-összefűzési operátora „&”.

Syntax: string1 & string2 & string3 …

Példa:

Ebben a példában két karakterláncot adunk hozzá a vbscript karakterlánc-összefűzési operátor használatával,

string1 = "abc" és "def"

A végrehajtás után a string1 változó értéke „abcdef” lesz.

vbscript bal oldali függvény:

A vbscript Left függvény meghatározott számú karaktert bont ki egy karakterlánc bal oldaláról.

Syntax: Bal (húr, hossz)

Paraméter leírása:

húr – A megadott számú karakter ebből a karakterláncból lesz kivonatolva a bal oldalon.

hossz – A bal oldalról kihúzott karakterek hosszát jelöli.

Példa:

A vbscript Left függvény példájában három hosszúságú karaktereket fogunk kivonni a bal oldalról.

source_string = "aaabbbcccddd"
length = 3
captured_string = Left(source_string,length)
msgbox "Extracted charecters from Left side - " & captured_string
vbscript maradt
vbscript karakterlánc függvények – vbscript balra

A vbscript Right függvény meghatározott számú karaktert bont ki egy karakterlánc jobb oldaláról.

Syntax: jobb (húr, hossz)

Paraméter leírása:

húr – A megadott számú karakter ebből a karakterláncból lesz kivonva a jobb oldalon.

hossz – A jobb oldalról kihúzott karakterek hosszát jelöli.

Példa:

A vbscript Right függvény ezen példájában három hosszúságú karaktereket fogunk kivonni a jobb oldalról.

source_string = "aaabbbcccddd"
length = 3
captured_string = Right(source_string,length)
msgbox "Extracted charecters from Right side - " & captured_string
vbscript karakterlánc függvények - vbscript jobbra
vbscript karakterlánc függvények – vbscript jobbra

vbscript StrComp függvény:

A vbscript StrComp függvény két karakterlánc összehasonlítására szolgál, és az összehasonlítás eredményét adja vissza. 

Syntax: StrComp(karakterlánc1,karakterlánc2[,összehasonlítás])

Paraméter leírása:

string1 – Az összehasonlításhoz szükséges karakterlánc-kifejezési paraméterek egyike. 

String2 – Az összehasonlításhoz szükséges egy másik karakterlánc-kifejezési paraméter. 

Összehasonlítás – Ez egy opcionális mező, amely a bináris és a szöveges összehasonlítás típusának meghatározására szolgál. Az alapértelmezett érték 0. A lehetséges értékek – 

 • 0 = vbBinaryCompare – Bináris ellenőrzés végrehajtása
 • 1 = vbTextCompare – Szövegellenőrzés végrehajtása

A vbscript StrComp függvény a következő értékek egyikét adhatja vissza:

 • -1 (ha string1 <string2)
 • 0 (ha string1 = string2)
 • 1 (ha string1> string2)
 • Null (ha a string1 vagy string2 értéke Null)

Példa:

A vbscript StrComp függvénynek ebben a példájában három különböző összehasonlítási feltétel eredményeit fogjuk látni.

'Condition when string1<string2
string1 = "abcd"
string2 = "wxyz"
result1 = StrComp(string1,string2,vbTextCompare )

'Condition when string1 = string2
string1 = "abcd"
string2 = "abcd"
result2 = StrComp(string1,string2,vbTextCompare )

'Condition when string1>string2
string1 = "wxyz"
string2 = "abcd"
result3 = StrComp(string1,string2,vbTextCompare )
msgbox "Result 1: " & result1 & ", Result 2: " & result2 & " and Result 3: " & result3
vbscript strcomp
vbscript strcomp (vbscript karakterlánc-függvények)

vbscript Trim függvény:

A vbscript Trim függvény az összes szóköz törlésére szolgál mindkét oldalról, azaz a karakterlánc elejétől és végétől.

Syntax: Vágás (karakterlánc)

Paraméter leírása:

húr – Ez egy karakterlánc, amely szóközöket tartalmaz a bal és a jobb oldalon.

Példa:

A vbscript Trim függvény ezen példájában eltávolítjuk a szóközöket a karakterlánc mindkét oldaláról.

string1 = ” aaa bbb ccc ddd ”

string2 = Trim(karakterlánc1)

A végrehajtás után a string2 változó az „aaa bbb ccc ddd” értéket fogja tartalmazni, szóközök nélkül a bal és a jobb oldalon.

vbscript Ltrim függvény:

A vbscript LTrim függvény a karakterlánc bal oldalán lévő szóközök eltávolítására szolgál.

Syntax: Ltrim(karakterlánc)

Paraméter leírása:

húr – Ez egy karakterlánc, amely szóközöket tartalmaz a bal oldalon.

Példa:

A vbscript LTrim függvény ezen példájában eltávolítjuk a szóközöket egy karakterlánc bal oldaláról.

string1 = ” aaa bbb ccc ddd ”

karakterlánc2 = Ltrim(karakterlánc1)

A végrehajtás után a string2 változó az „aaa bbb ccc ddd” értéket fogja tartalmazni, szóközök nélkül a bal oldalon.

vbscript Rtrim függvény:

A vbscript RTrim függvény a karakterlánc jobb oldalán lévő szóközök eltávolítására szolgál.

Syntax: Rtrim(karakterlánc)

Paraméter leírása:

húr – Ez egy karakterlánc, amely a jobb oldalon szóközöket tartalmaz.

Példa:

A vbscript RTrim függvény ezen példájában eltávolítjuk a szóközöket egy karakterlánc jobb oldaláról.

string1 = ” aaa bbb ccc ddd ”

karakterlánc2 = Rtrim(karakterlánc1)

A végrehajtás után a string2 változó az „aaa bbb ccc ddd” értéket fogja tartalmazni, szóközök nélkül a jobb oldalon.

vbscript nagybetűs azaz vbscript UCase függvény:

A vbscript nagybetűs függvény tényleges neve vbscript Ucase függvény. A vbscript UCase függvény bármilyen karakterlánc karaktereit (a kis- és nagybetűktől függetlenül) nagybetűssé alakítja.

Syntax: UCase(karakterlánc)

Paraméter leírása:

húr – Ez egy karakterlánc, amely nagybetűs karakterekké alakítható.

Példa:

A vbscript UCase függvény ezen példájában egy kis- és nagybetűket tartalmazó karakterláncot nagybetűs karakterekké alakítunk át.

string1 = "aBcD aabb"

string2 = Trim(karakterlánc1)

A végrehajtás után a string2 változó az „ABCD AABB” értéket fogja tartalmazni.

vbscript kisbetűs azaz vbscript LCase:

A vbscript LCase függvény bármilyen karakterlánc karaktereit (a kis- és nagybetűktől függetlenül) kisbetűssé alakítja.

Syntax: LCase(karakterlánc)

Paraméter leírása:

húr – Ez egy karakterlánc, amelyet kisbetűs karakterekké alakítanak át.

Példa:

A vbscript LCase függvény ezen példájában egy kis- és nagybetűket tartalmazó karakterláncot alakítunk át kisbetűs karakterekké.

string1 = "aBcD aabb"

string2 = Trim(karakterlánc1)

A végrehajtás után a string2 változó az „abcd aabb” értéket fogja tartalmazni.

vbscript hossza függvény:

A vbscript Length függvény egy adott karakterlánc hosszának meghatározására szolgál. A hosszt egész értékként adja vissza.

Syntax: Hossz (karakterlánc)

Paraméter leírása:

húr – Bármilyen karakterlánc kifejezés.

Példa:

A vbscript long függvénynek ebben a példájában meg fogjuk találni egy adott karakterlánc-kifejezés hosszát.

string = "aBcD aabb"

strLength = Hossz(karakterlánc)

A végrehajtás után a strLength változó 9-ként fogja tartalmazni a karakterlánc hosszát.

vbscript StrReverse függvény:

A vbscript StrReverse függvény bármilyen karakterlánc megfordítására szolgál.

Syntax: StrReverse(karakterlánc)

Paraméter leírása:

húr – Bármilyen karakterlánc kifejezés.

Példa:

A vbscript StrReverse függvény ezen példájában egy adott karakterlánc karaktereit fogjuk megfordítani.

string1 = "abcde"

karakterlánc2 = Hossz(karakterlánc1)

A végrehajtás után a string2 változó a fordított karakterláncot tartalmazza „edcba” néven.

Következtetés:

Ebben a VBScript karakterlánc-függvényekről szóló cikkben megismerkedtünk a fontos VBScript karakterlánc-függvényekkel, beleértve a vbscript InStr, vbscript StrComp, vbscript Mid függvényeket stb. A következő vbscript oktatóanyagban a VBScript dátum- és időfüggvényeiről fogunk beszélni. kérem kattintson itt hogy több részletet kapjon.

Írj hozzászólást

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra. Kötelező kitölteni *

Lapozzon a lap tetejére